Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Arboreus AB

"Bolaget skall driva utveckling och kommersialisering av material, energi, mätmetoder och tillverkningsprocesser inom skogs- och jordbruksnäringarna samt bygg- och anläggningssektorn, utöva därmed förenlig verksamhet, samt äga och förvalta fast och lös egendom."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Ekonomi - Juridik - Odlare
Org.nr: 556483-1146
Företagsform: Aktiebolag