Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Gävle

A&R Events KB
Org.nr: 969754-0350
Företaget ska bedriva eventverksamhet och det sträcker sig från ordinära events inom mässarrangemang till större evenemang som högtider, cityfester, invigningar, firmafester och marknadsföring. En del av verksamheten är ...
AB Panzer of Sweden
Org.nr: 556924-3768
Bolaget är ett innovationsbolag som kommersialiserar olika tillämpningar av extremt slittåliga, flexibla och stöttåliga lättviktsmaterial. Kommersialisering sker i hög grad i samarbete med industriella partners inom olik ...
Affärsjurist Thomas Öberg AB
Org.nr: 556131-9194
Bolaget skall gentemot företag, kommuner och andra sammanslut- ningar försälja läromedel och bedriva utbildningsverksamhet inom områdena ekonomi, data och juridik, samt bedriva ekonomisk och juridisk rådgivning, ävensom ...
Agenda 21 Info HB
Org.nr: 969662-3652
Framtagande och försäljning av miljöinformation samt annan konsultverksamhet på miljö- och samhällsområdet.
AltiBravo AB
Org.nr: 556822-6962
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva familjehemsverksamhet samt musikverksamhet och artistbokning samt bedriva konsultverksamhet inom dessa områden samt därmed förenlig verksamhet.
Arboreus AB
Org.nr: 556483-1146
Bolaget skall driva utveckling och kommersialisering av material, energi, mätmetoder och tillverkningsprocesser inom skogs- och jordbruksnäringarna samt bygg- och anläggningssektorn, utöva därmed förenlig verksamhet, sam ...
Attitude Mgmt HB
Org.nr: 969769-6616
Bolaget ska ombesörja bokningar av, och konserter och turneer. Bolagets verksamhet ska även omfatta management inom artist- och underhållningsområdet.
Bengtsson Juridik AB
Org.nr: 556935-7113
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att åt företagare, organisationer och privatpersoner bedriva undervisning, konsultationer och artikelförfattande avseende juridik och ekonomi, förvaltning av värdepapper och f ...
Bokrut AB
Org.nr: 556741-4221
Bolagets verksamhet är att tillvarata och utveckla individens och organisationens resurser genom att erbjuda tjänster inom kvalitet, miljö, hälsa och hushållsnära tjänster.
Byzantio Invest AB
Org.nr: 556969-4085
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Card Group Systems AB
Org.nr: 556473-7228
Bolaget skall bedriva verksamhet med köp, försäljning och uthyrning av koncept, upplåta licenser, utveckling och förvaltning av koncept, affärssystem och varumärken. Därutöver skall bolaget bedriva produktion, försäljnin ...
Collecta Juridik AB
Org.nr: 556721-2583
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom juridik och ekonomi inom familjerättens och bolagsrättens område samt därmed förenlig verksamhet,
Complang HB
Org.nr: 969738-0336
Hjälpa små och medelstora företag med nätverks- och säkerhetslösningar.
Coompanion Gävleborg EF
Org.nr: 716458-6534
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomisk intressen genom att informera om, genomföra utbildningar och ge rådgivning i kooperativ ide och samverkan, administrativ teknik ekonomi och juridik till de in ...
Daniel Carlsson Gävle AB
Org.nr: 556910-8961
Aktiebolaget ska bedriva restaurangverksamhet, konsultverksamhet inom restaurangområdet, konsultverksamhet inom rekryteringsbranschen, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Delén Utveckling AB
Org.nr: 556723-7457
Bolagets verksamhet skall tillhandahålla tjänster inom ekonomi, personlig assistans, kultur, juridik och därmed jämförlig verksamhet samt handel med hälsoprodukter och värdepapper.
Företagarnas Service i Gävleborg AB
Org.nr: 556313-4187
Bolaget ska bedriva tillhandahålla tjänster av teknisk, ekonomisk och juridisk art samt i övrigt tillhandahålla service, rådgivning, förhands- och konsultationshjälp till medlemmars företag i Gävleborg, bedriva upplysnin ...
Gavle Service EF
Org.nr: 769601-3700
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bereda arbete åt arbetshandikappade ungdomar 'personer i Gävle kommun, alternativt ungdomar bosatta i Gävle kommun som genomgått utbildni ...
Grön Önskan AB
Org.nr: 556850-3238
Bolaget skall bedriva kafé och butik och därmed förenlig verksamhet. Butik med försäljning av ekologiska, lokala, återbruks och rättvisemärkta varor t.ex. kläder, livsmedel, hantverk, inredning, litteratur, möbler. Försä ...