Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Odlare i Gävle

Arboreus AB
Org.nr: 556483-1146
Bolaget skall driva utveckling och kommersialisering av material, energi, mätmetoder och tillverkningsprocesser inom skogs- och jordbruksnäringarna samt bygg- och anläggningssektorn, utöva därmed förenlig verksamhet, sam ...
Gävle Blomsterodling, H-L Eriksson KB
Org.nr: 916466-2224
Bedriva handelsträdgårdsrörelse i bolag.
Strömsbro Plantskola Nya AB
Org.nr: 556617-5617
Bolaget skall bedriva plantskola och idka därmed förenlig verksamhet.
Sörby Handelsträdgård AB
Org.nr: 556310-0543
Bolaget skall bedriva handelsträdgård samt köp och försäljning av trädgårdsprodukter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Wennbergs Handelsträdgård AB
Org.nr: 556795-9704
Bolaget skall bedriva odling och förädling av växtprodukter, försäljnig av egenproducerade och inköpta produkter samt annan därmed förenlig verksamhet.