Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Gävle

A&R Events KB
Org.nr: 969754-0350
Företaget ska bedriva eventverksamhet och det sträcker sig från ordinära events inom mässarrangemang till större evenemang som högtider, cityfester, invigningar, firmafester och marknadsföring. En del av verksamheten är ...
AB Panzer of Sweden
Org.nr: 556924-3768
Bolaget är ett innovationsbolag som kommersialiserar olika tillämpningar av extremt slittåliga, flexibla och stöttåliga lättviktsmaterial. Kommersialisering sker i hög grad i samarbete med industriella partners inom olik ...
Ablocare AB
Org.nr: 556976-2288
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, uthyrning av maskiner och utrustning iomo verkstadsindustrin samt därmed förenlig verksamhet.
Administrativ ekonomi i Gävle AB
Org.nr: 556542-9775
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet och utbildning inom ekonomi och redovisning samt utveckling av administrativa lösningar. Bolaget skall dessutom bedriva verksamhet inom musikproduktion, evenemang och catering ...
Affärsjurist Thomas Öberg AB
Org.nr: 556131-9194
Bolaget skall gentemot företag, kommuner och andra sammanslut- ningar försälja läromedel och bedriva utbildningsverksamhet inom områdena ekonomi, data och juridik, samt bedriva ekonomisk och juridisk rådgivning, ävensom ...
Agenda 21 Info HB
Org.nr: 969662-3652
Framtagande och försäljning av miljöinformation samt annan konsultverksamhet på miljö- och samhällsområdet.
Agentia Förvaltning AB
Org.nr: 556503-4039
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, såsom fordon, bostadsrätter, bolagsandelar samt bedriva handel med värdepapper, konsultuppdrag inom ekonomi, ledarskap, juridisk utbildning och därmed liknande verksam ...
AltiBravo AB
Org.nr: 556822-6962
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva familjehemsverksamhet samt musikverksamhet och artistbokning samt bedriva konsultverksamhet inom dessa områden samt därmed förenlig verksamhet.
Arboreus AB
Org.nr: 556483-1146
Bolaget skall driva utveckling och kommersialisering av material, energi, mätmetoder och tillverkningsprocesser inom skogs- och jordbruksnäringarna samt bygg- och anläggningssektorn, utöva därmed förenlig verksamhet, sam ...
Aritma Konsult AB
Org.nr: 556592-9949
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom klinisk prövning, ekonomi och marknadsföring, köpa, förvalta och sälja värdepapper och fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Attitude Mgmt HB
Org.nr: 969769-6616
Bolaget ska ombesörja bokningar av, och konserter och turneer. Bolagets verksamhet ska även omfatta management inom artist- och underhållningsområdet.
Bengtsson Juridik AB
Org.nr: 556935-7113
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att åt företagare, organisationer och privatpersoner bedriva undervisning, konsultationer och artikelförfattande avseende juridik och ekonomi, förvaltning av värdepapper och f ...
Bokrut AB
Org.nr: 556741-4221
Bolagets verksamhet är att tillvarata och utveckla individens och organisationens resurser genom att erbjuda tjänster inom kvalitet, miljö, hälsa och hushållsnära tjänster.
Byzantio Invest AB
Org.nr: 556969-4085
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Börje Mattsson Consulting AB
Org.nr: 556736-6124
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och administration samt att förvalta egna och kunders värdepapper.
Card Group Systems AB
Org.nr: 556473-7228
Bolaget skall bedriva verksamhet med köp, försäljning och uthyrning av koncept, upplåta licenser, utveckling och förvaltning av koncept, affärssystem och varumärken. Därutöver skall bolaget bedriva produktion, försäljnin ...
Cellica AB
Org.nr: 556808-3017
Konsultverksamhet och rådgivning inom ekonomi, redovisning och spel via internet för företag och privatpersoner, försäljning av licenser och kringutrustning till data samt därmed förenlig verksamhet.
Collecta Juridik AB
Org.nr: 556721-2583
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom juridik och ekonomi inom familjerättens och bolagsrättens område samt därmed förenlig verksamhet,
Complang HB
Org.nr: 969738-0336
Hjälpa små och medelstora företag med nätverks- och säkerhetslösningar.
Coompanion Gävleborg EF
Org.nr: 716458-6534
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomisk intressen genom att informera om, genomföra utbildningar och ge rådgivning i kooperativ ide och samverkan, administrativ teknik ekonomi och juridik till de in ...