Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Sollentuna

Cery Aquazone Bygg AB
Org.nr: 556939-1666
Bolaget ska utföra byggnation och konsultarbete i anslutning härtill, försäljning av möbler med tillbehör samt därmed förenlig verksamhet.
Chant Nelson Bygg AB
Org.nr: 559023-3804
Bolaget skall utföra byggnadsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
CL Specialglas AB
Org.nr: 556491-2656
Bolaget skall marknadsföra och sälja glasprodukter till bygg- nadsindustrin samt idka därmed förenlig verksamhet.
Concorso AB
Org.nr: 556626-6655
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom bygg- och fastighetssektorn samt därmed förenlig verksamhet.
Creator Consult AB
Org.nr: 556287-8636
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom byggnadsbranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Dactylis Byggpartner i Danderyd AB
Org.nr: 556617-3380
Aktiebolagets verksamhet ska vara bygg, renovering och därmed förenlig verksamhet.
Darmag Bygg AB
Org.nr: 556891-3601
Bolaget ska utföra byggnads- och anläggningsarbeten såsom nybyggnationer och renoveringar, till- och ombyggnader, murnings- och målningsarbeten, plattsättning i våtutrymmen, kakel- och klinkersättning, snickeri, dränerin ...
deBrito deSign AB
Org.nr: 556920-9546
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning och utförande av konsulttjänster, produktutveckling, design, prototyptillverkning, massproduktion, import och försäljning av livsmedel, sportartiklar, hem-elek ...
DERIGO AB
Org.nr: 556480-7807
Bolaget skall driva handel och konsultativ verksamhet inom bygg- och fastighetsområdet, utveckling , tillverkning och försäljning av inredning samt mekaniska konstruktioner, service och handel inom det paramedicinska omr ...
Dick Liljendahl Butik och Fastighetsservice HB
Org.nr: 969728-2466
Butik och affärsutveckling, utbildning inom detaljhandel. Bygg och fastighetsservice.
Digital IQ i Stockholm AB
Org.nr: 556378-0849
Bolaget ska bedriva konsulttjänster avseende företags organisation, reklam och marknadsföring.
DQ Bygg AB
Org.nr: 556743-0466
Bolaget ska bedriva byggverksamhet inom snickeri, murning, måleri, svets, stål och prefab anläggningsarbeten. Bolaget kommer även bedriva personaluthyrning inom samma område.
Dreamtime Scandinavia AB
Org.nr: 556953-4885
Konsultverksamhet gällande event, möten, sponsring, resor, välgörenhet, SPA-anläggningar. Konsultverksamhet gällande hantverk, bygg, fotografering samt diverse projektledning. Konsultverksamhet gällande hälso och sjukvår ...
Dywidag Sverige AB
Org.nr: 556895-4944
Bolaget skall bedriva verksamhet inom marknadsföring, försäljning, rådgivning, montering och utförande av spännarmering och geoteknik samt idka därmed förenlig verksamhet.
Earthship Biotecture Sweden AB
Org.nr: 556965-5466
Bolaget ska bedriva konsult- och byggverksamhet inom ekobygg- branschen. Bolaget skall bygg flertalet visningscentrum för ekologiska hus runtom i Sverige och därmed förvärva, skapa samt förvalta både lös och fast egendom ...
EasyMining Sweden AB
Org.nr: 556725-1904
Bolaget skall utföra mät- och processteknisk utveckling avseende produktion, kvalitetskontroll och förädling inom gruvnäringen, avfalls- och återvinningsbranschen. Bolaget skall också förvärva, äga, förvalta, utveckla oc ...
EBM Consulting AB
Org.nr: 556939-8885
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning, bokföring, IT. Utföra bygg- och markanläggningar samt därmed förenlig verksamhet.
ECO INGENJÖRERS ENERGISERVICE I SOLLENTUNA AB
Org.nr: 556581-1733
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom fastigheter. Service och ombyggnader av skåp för reglering av undercentraler för värme och tappvarmvatten. Fläktrum i kombination med värmepumpar, solfångare och sol-el. Import oc ...
Edholm Weidinger Consult AB
Org.nr: 556955-8009
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och utbildning inom bygg- och anläggningsbranschen med inriktning mot mätteknik och verksamhet med fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Edsviken Bad och Bygg AB
Org.nr: 556824-3660
Bolaget skall bedriva byggverksamhet, plattsättning, el och måleri och därmed förenlig verksamhet.