Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Sollentuna

SNC Bygg i Stockholm AB
Org.nr: 556890-4436
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget bedriva export, import och försäljning av byggmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
SNICKAB AB
Org.nr: 556413-3337
Bolaget skall bedriva bygg- och anläggningsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Snickjobb Bygg i Häggvik AB
Org.nr: 556799-4966
Bolaget ska bedriva ny-, om-, och tillbyggnader, totalentreprenader inom bygg samt försäljning av byggnadsmaterial och byggverktyg samt därmed förenlig verksamhet.
Snickjobb i Häggvik AB
Org.nr: 556668-0640
Bolaget skall bedriva ny-, om- och tillbyggnader, totalentreprenader inom bygg samt försäljning av byggnadsmaterial och byggverktyg jämte därmed förenlig verksamhet.
SOBK Konsult AB
Org.nr: 556828-8707
Bolaget ska bedriva teknisk konsultverksamhet inom bygg- och husanläggningsteknik och därmed förenlig verksamhet.
Sollentuna Bygg Alians AB
Org.nr: 556928-5967
Aktiebolaget ska bedriva snickeri, reparations- och bygg- verksamhet.
Sollentuna Bygg och Värmeservice AB
Org.nr: 556377-8686
Bolaget skall bedriva byggverksamhet samt köp, försäljning och uthyrning av byggutrustning och byggmaterial och handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Sollentuna Mark Bygg & Anläggning AB
Org.nr: 556918-2479
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva mark-, anläggnings- och byggverksamhet, småhusbyggnation, småhusproduktion, köp och försäljning av bebyggda och obebyggda fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Sollentuna Måleri & Bygg AB
Org.nr: 556981-6506
Aktiebolaget ska bedriva måleri, golv och byggverksamhet.
Specksrum AB
Org.nr: 556286-3778
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter och värdehandlingar, konsultverksamhet inom fastighet och industri samt idka därmed förenlig verksamhet.
SRL-BYGGLEDNING AB
Org.nr: 556441-5239
Bolaget skall bedriva byggledningsarbeten och projektledning samt därmed förenlig verksamhet.
SRW Invest AB
Org.nr: 556388-2793
Bolaget skall bedriva bygg och fastighetsverksamhet, värdepappershantering samt därmed förenlig verksamhet.
STEINAB AB
Org.nr: 556741-8107
Bolaget ska vara konsult inom mätning och beräkning av mark- och anläggningskonstruktioner samt försäljning av diverse uppfinningar, förvaltning av fastigheter samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Stig Björn Rossander Bygg AB
Org.nr: 556360-6903
Bolaget skall bedriva byggledning och konsulterande rådgivning inom byggnation, byggproduktion samt därmed förenlig verksamhet.
Stockholm Solid Montage Byggnadsställningar AB
Org.nr: 559015-9140
Bolaget ska bedriva montage av byggnadsställningar, uthyrning av ställningsmaterial, snöröjning, byggstäd, övrigt byggarbete och därmed förenlig verksamhet.
Stockholms Fastighets- och Klimatservice AB
Org.nr: 556319-0759
Bolaget skall äga och förvalta aktier och fast egendom samt utföra konsultverksamhet inom fastighetstekniska området samt därmed förenlig verksamhet.
Stockholms skärgårds vatten & avlopps entreprenad AB
Org.nr: 556928-1198
Bolaget skall bedriva verksamhet inriktad på försäljning, anläggning och service av vatten- och avloppsanläggningar i Stockholms skärgård och därmed förenlig verksamhet såsom exempelvis sjötransporter, berg- och stensprä ...
Strömstyrkan Johan Ståhl El & Bygg AB
Org.nr: 556543-4544
Bolaget skall utföra el- och byggentreprenader ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Städförebild AB
Org.nr: 556937-6709
Aktiebolaget ska bedriva lokalvård, hushållstjänster, bygg- städning samt därmed förenlig verksamhet.
SUMMERA Ekonomi & Data AB
Org.nr: 556306-6108
Bolaget skall bedriva företagsekonomiska konsultationer och kamerala uppdrag, datakonsulttjänster med servicebyråverksamhet, bygghantverk-speciellt golvläggning- samt konsultverksamhet avseende husbyggnadsteknik och förs ...