Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Sollentuna

Redex Bokföring HB
Org.nr: 969656-5036
Bokföring och redovisning. Bygg- och snickeritjänster.
Roger Berglins Bygg AB
Org.nr: 556394-7711
Bolaget skall bedriva byggnadsentreprenad samt därmed förenlig verksamhet.
Romdrex Bygg AB
Org.nr: 556962-5147
Aktiebolaget ska utföra mark och byggtjänster som byggnadssnickeriarbetare, stenläggningsarbete, tillbyggnation, markanläggningsarbete.
Ronnys gräv och enterprenad AB
Org.nr: 556898-7415
Gräv och enterprenad jobb, tomtplanering, schakt,dräneringar trädfällning snickeri' bygg , montage ,reparationer, svets, maskin förare, rivning och maskinreperatör
Rotebro Bygg AB
Org.nr: 556613-9860
Bolaget skall bedriva byggnads- och snickeri verksamhet, handel med fastigheter och värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
Rotsunda Bygg KB
Org.nr: 969752-5872
Byggnadsverksamhet och bemanning
RS Holding AB
Org.nr: 556849-0667
Att äga och förvalta rörelsedrivande bolag inom områdena bygg, installation, ventilation, miljö, energi, kvalite och bedriva därtill relaterad konsultverksamhet samt äga och förvalta fast och lös egendom.
Rågdahls Ingenjörsbyrå AB
Org.nr: 556133-9481
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom industri- och husbyggnadsbranschen, samt utöva därmed förenlig verksamhet.
Rönnmarks Undertak AB
Org.nr: 556464-2253
Bolaget skall bedriva montering av byggprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
Rönnquist & Co AB
Org.nr: 556487-2058
Bolaget skall bedriva bygg-, pool- och entreprenadverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Saffet's & Son Snickeri & Bygg HB
Org.nr: 969727-2418
Snickeri, bygg.
Samuelssoninredning AB
Org.nr: 556841-9047
Snickeriverksamhet, inredning, bygg och plattsättning
Sandelius & Son Entreprenad AB
Org.nr: 556367-0214
Bolaget skall bedriva marin rengöring och marin entreprenadverksameht, uthyrning båtar och utrustning, fartygsbärgning, sjöräddning, maskinrenovering, bygg- och anläggningsarbeten, vägunderhåll och snöröjning ävensom idk ...
SB Teamet AB
Org.nr: 556962-4983
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva bygg och anläggning, takarbeten, måleri, rivning, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet
SCMA Sollentuna AB
Org.nr: 556929-5339
Bolaget ska bedriva uthyrning och försäljning av verktyg, maskiner och utrustning inom branscherna bygg, trädgård, hushåll, fordon, sport och friluftsliv samt konsultverksamhet inom IT, verksamhetsutveckling, styrelsearb ...
SHL Gruppen AB
Org.nr: 559011-7908
Bolaget skall bygga, sälja, äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
SIOB AB
Org.nr: 556950-9853
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva bygg och entreprenadverksamhet inom bygg- och måleribranschen, bedriva handel och partihandel med byggmaterial och inredning samt bedriva inredningsarbeten. Bolaget ...
SK Gruppen AB
Org.nr: 556883-3536
Bolaget ska bedriva köp och försäljning av köks- och byggutrustningar, bedriva projekt- och byggverksamhet samt service, personaluthyrning, förvaltning och konsultationer i anslutning till projekt- och byggverksamhet och ...
Skandinavisk Termoekonomi AB
Org.nr: 556304-1820
Bolaget skall bedriva forsknings-, utvecklings-, konsult-, förmedlings-, agentur- och entreprenadverksamhet inom energi- och byggnadsinstallationsområdet samt utöva därmed förenlig verksamhet. Härutöver skall bolaget bed ...
SMS Hälsokliniken HB
Org.nr: 969753-4494
Försäljning av vårdtjänster inom hälsovård och sjukvårdsområdet. Import och export av medicinska och tekniska produkter. Bygg och städning.