Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Sollentuna

MIWAL AB
Org.nr: 556861-8051
Bolaget ska bedriva konsultation inom och installation av hiss och el samt därtill erfordeliga byggarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
MOÅ Konsult AB
Org.nr: 556513-5125
Bolaget skall driva konsult- och entreprenadverksamhet inom samtliga områden gällande förvaltning och byggnation av hus och därmed förenlig verksamhet.
MT Bygg HB
Org.nr: 916583-0374
Byggnadsverksamhet.
MT Food Scandinavia AB
Org.nr: 556923-2423
Föremålet för företagets verksamhet är uthyrning av lokaler, konsultverksamhet inom fastighets- och restaurangbranschen samt därtill förenlig verksamhet.
MultiMontage i Stockholm AB
Org.nr: 556880-4735
Aktiebolaget ska bedriva bygg- och montagearbeten, fastighets- underhåll, skötsel och fastighetsförvärv och därmed förenlig verksamhet, bolaget ska även bedriva handel med värdepapper.
Mönstergolv H. Wahlund AB
Org.nr: 556236-5873
Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom bygg och golv samt därmed förenlig verksamhet.
N C S Bygg och Underhåll KB
Org.nr: 969768-2509
Driva allt inom bygg området, renovering, ut och inbyggnad, personaluthyrning inom bygg, import och export av byggartiklar samt därmed förenlig verksamhet.
N-kraft AB
Org.nr: 556921-2383
Bolaget ska bedriva el- och svagströmsinstallationer samt import av elektronik inom larm och säkerhet samt därmed förenlig verksamhet. Samt bedriva byggverksamhet, inkluderat fiberoptik, rivning, pcb, asbest, brandsaneri ...
NDE Offshore AB
Org.nr: 556782-0807
Bolaget ska bedriva marina och submarina anläggningsarbeten och därmed förenlig verksamhet. Tillika skall bolaget bedriva sjö- transporter och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall ävensom bedriva utbildning inom spo ...
Negin AB
Org.nr: 556944-0182
Bolaget skall bedriva taxi- och budverksamhet samt växeltjänster och service för sådan trafik, handel med bilar och reservdelar för fordon, driva drivmedelsstationer och verkstäder för bilar, biluthyrning, bilbärgning, b ...
Nicke Storbjörk Mark & Maskin AB
Org.nr: 556944-6387
Markarbeten. Bygg- & anläggningsarbeten.
Nillav Bygg AB
Org.nr: 556743-8832
Bolaget ska bedriva byggverksamhet, förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Norlicon AB
Org.nr: 556987-5437
Bolaget skall bedriva - konsultverksamhet inom telekommunikation och företagsledning - försäljning och utförande av bygg- och renoveringstjänster - ägande och förvaltning av fastigheter - natur- och upplevelseguidning - ...
Norrsidans Bygg AB
Org.nr: 556777-7197
Bolaget ska bedriva verksamhet inom nybyggnation, renovering, anläggning, vvs- och elinstallationer samt därmed förenlig verksamhet.
Norsecraft Geo Survey AB
Org.nr: 556880-2036
Aktiebolaget ska bedriva teknisk konsultverksamhet mot bygg- och anläggningsbranschen, samt konsultverksamhet inom lantmäteri och därmed förenlig verksamhet.
NVBS Konsult AB
Org.nr: 556982-7073
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt äga och förvalta värdepapper samt bedriva projektledning inom bygg- och energiindustrin och samhällsbyggnad samt därmed förenlig verksamhet.
NVBS KONSULT INDUSTRI AB
Org.nr: 559015-5437
Bedriva projektledning inom bygg- och energisektorn samt därmed förenlig verksamhet.
OFFO BYGG AB
Org.nr: 556812-5099
Bolaget ska bedriva byggnadsverksamhet och fastighetsskötsel samt idka därmed förenlig verksamhet.
Ola Gustafsson Projekthantering AB
Org.nr: 556740-5781
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva projektledning, -utveckling och -administration, kvalitetsansvar inom byggbranschen, äga och förvalta fast egendom samt förvalta finansiella instrument jämte därmed förenlig verks ...
P Weseth Transport AB
Org.nr: 556817-5110
Bolaget ska bedriva godstransport samt uthyrning av entreprenadmaskiner och personal samt därmed förenlig verksamhet.