Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Sollentuna

Jonas Hedwalls Bygg AB
Org.nr: 556950-9895
Renovering om och tillbyggnad av fastigheter samt byggande av hus.
JRB Projekt AB
Org.nr: 556992-3849
Bolaget ska äga, utveckla, förvalta och bedriva konsultverksamhet inom fastighets- och bygg-branschen, köpa och sälja värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Jul Bygg AB
Org.nr: 556940-5169
Bolaget skall bedriva byggnads- och måleriverksamhet, förmedla tjänster inom bygg och konstruktionsarbeten, fastighetsskötsel, äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
KAMAKO konsult AB
Org.nr: 556749-2714
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konstruktion, projektledning, utredning och besiktning inom VVS och bygg samt därmed förenlig verksamhet.
KARIBU i Stockholm AB
Org.nr: 556989-4073
Bolaget skall vara verksam inom byggverksamhet som omfattar nybyggnad och tillbyggnad av hus, renovering, uthyrning av byggutrustning och byggmaskiner samt utförande av bygg och monteringstjänster.
KEDROS BYGG AB
Org.nr: 556855-9396
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva allt inom bygg och renovering samt därmed förenlig verksamhet.
Kinnunens Plåtslageri AB
Org.nr: 556681-3688
Bolaget ska bedriva plåtarbete, takläggning, nybyggnation, smidesarbeten, renovering och reparation av befintliga tak och fasader.
Kista Arbets- och Studiecenter AB
Org.nr: 556903-5396
Aktiebolaget ska bedriva förmedling och samarbete med sociala sektorn och andra myndigheter. För att bedriva ökade kunskap genom utbildning samt kurser. Bolaget skall även utföra bygg, tolk och hemsjukvård samt import oc ...
KMP Konsult AB
Org.nr: 556577-5664
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att bedriva konsulttjänster och mätningar med avseende på'miljöövervaknings omgivningspåverkan samt därmed förenlig verksamhet.
Knut Jönson Byggadministration AB
Org.nr: 556563-3616
Bolaget skall bedriva bygg- och projektledning samt därmed förenlig verksamhet.
Knut Jönson Ingenjörsbyrå i Helenelund AB
Org.nr: 556752-5299
Bolaget skall utföra byggnadsprojektering och byggnadskonstruktioner, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Knut Jönson Ingenjörsbyrå i Stockholm AB
Org.nr: 556115-9079
Bolaget skall utföra byggnadsprojektering och byggnadskonstruktioner ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Kolonn bygg AB
Org.nr: 556886-0059
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet såsom fasadrenoveringar, takomläggningar, plåtslageriarbeten, renoveringar, ombyggnationer och handel med byggvaror och bilar samt idka därmed förenlig verksamhet.
KBet B. Söderlund
Org.nr: 969667-5132
Konsultverksamhet avseende bygg- och fastighetssektorn samt inom ekonomi och värdepappershandel.
KBet CSOL
Org.nr: 969693-5098
Utveckling och försäljning av beräkningsverktyg för biomedicinsk forskning. Utveckling och försäljning av rekreationsutrustning.
Kompetensgruppen Bygg- och Entreprenad i Stockholm AB
Org.nr: 556907-3793
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom byggentreprenad samt därmed förenlig verksamhet.
KPPROF BYGG HB
Org.nr: 969759-9745
Bygg samt därmed förenlig verksamhet. Måleri samt därmed förenlig verksamhet. Personaluthyrning. Lokalvård samt därmed förenlig verksamhet. Markentreprenad samt därmed förenlig verksamhet.
Krankungen AB
Org.nr: 556905-5329
Aktiebolaget ska äga och förvalta maskiner, uthyrning av maskiner och redskap jämte därmed förenlig verksamhet.
Kummelby Bygg & Inredning AB
Org.nr: 556887-5578
Aktiebolaget ska bedriva renovering, nybyggnation, markarbeten samt trädgårdar och därmed förenlig verksamhet.
Kärrdals Eltjänst AB
Org.nr: 556304-1465
Bolaget skall bedriva bygg-, el-, data-, elektroniksinstallations- och entreprenadverksamhet jämte därmed förenlig service- och besiktningsuppdrag även hyresverksamhet samt handel med värdepapper.