Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Sollentuna

3J Stensättare AB
Org.nr: 559011-9201
Aktiebolagetska arbeta med stensättning, uppförande av murar, asfaltering, anläggning av gräsmattor och allmän trädgårdsdesign. Verksamheten bedrivs för instutioner, företag, allmänna anläggningar och villor mm.
AB ENTKO
Org.nr: 556920-5494
Entreprenad och konsultverksamhet inom bygg, städ, mark och anläggning, rör, el och vent.
Ablix Project AB
Org.nr: 556894-1362
Konsulttjänster inom teknik, administration och management.
Ablix Sverige AB
Org.nr: 556860-8995
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- och entreprenadverksamhet inom bygg, fastighet, övrig teknik, fritid, friskvård, ekonomi, management, information samt därmed förenlig verksamhet.
Accelerated Innovation, Global Advisory Europe AB
Org.nr: 556499-4514
Bolaget skall bedriva verksamhet avseende investeringar i ny teknologi och teknologibolag inom life scienssektorn, förvalta fastigheter och värdehandlingar samt idka därmed förenlig verksamhet.
Addes Mark & Bygg i Stockholm AB
Org.nr: 556998-3066
Bolaget ska bedriva markanläggning, stensättning, rörläggning och måleri samt därmed förenlig verksamhet.
AEcon AB
Org.nr: 556931-5590
Föremålet för bolagets verksamhet är el-, tele- och datateknisk konsulterksamhet, logistik inom infrastrukturprojekt, ikt-lösningar, såsom grafisk design, 3d-modellering samt förvaltning av och handel med värdepapper och ...
AEM Express AB
Org.nr: 556631-4570
Bolaget ska bedriva personbefodran med taxibil, bygg och renoveringarbeten samt annan därmed förenlig verksamhet.
AG Konstruktioner Tekn dr Anders Granström AB
Org.nr: 556299-3690
Bolaget skall bedriva produktutveckling och konstruktionsuppdrag företrädesvis inom byggnadsbranschen ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Akat Städservice AB
Org.nr: 556899-5301
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva städ, bygg- och transportverksamhet, samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Ifo Vattenrening
Org.nr: 556271-7875
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet och försäljning av kompletta, nyckelfärdiga vattenrenings- anläggningar, entreprenadverksamhet inom bygg-, rör- och elbranschen ävensom och därmed förenl ...
Akutkommunikatören AB
Org.nr: 556766-3975
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom marknadskommunikation, bygg-, energi- och förvaltningssektorn samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
AL Bygg och Badrum AB
Org.nr: 559022-1338
Bolaget ska bedriva byggverksamhet inom byggbranschen samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget får äga och handla med värdepapper, äga och uthyra fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Andcon Sverige AB
Org.nr: 556664-8837
Bolaget skall bedriva försäljning av produkter för bygg, väg, anläggning, sport och fritid jämte service, montage, entreprenadverksamhet och konsultverksamhet i anslutning därtill, även bedriva konsultverksamhet, managem ...
Anderkon AB
Org.nr: 556880-2077
Konsult- och entreprenadarbeten inom bygg och fastighetssektorn. Tolk- och översättningsarbete. Handel med värdepapper.
Anders Granath Bygg AB
Org.nr: 556903-6113
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bygg, snickeri, handel och tävling med travhästar samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Anläggningsgruppen i Stockholm AB
Org.nr: 556944-0190
Bolaget skall bedriva bygg- och anläggningsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
ARKAPE Peder Kai-Larsen Arkitekt AB
Org.nr: 556554-2882
Bolaget skall bedriva projektering, byggledning och entreprenad inom byggbranschen och därmed förenlig verksamhet.
ATA Bygg- och Markprodukter AB
Org.nr: 556122-6282
Bolaget skall försälja och uthyra maskiner inom byggnads- och trafikbranschen, utföra servicearbeten inom samma branscher samt idka därmed förenlig verksamhet.
Automatech sweden AB
Org.nr: 556540-8183
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva installationer och försäljning av bergvärme och solpaneler, skåtillverkning, ny-, om- och tillbyggnad, El-, rör- och ventilationsinstallationer. Konsultverksamhet, besiktn ...