Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Sollentuna

Sundins Bygg
Org.nr: 661220-XXXX
Nybyggnads arbeten, ROT arbeten, vvs arbeten
Svenska Tak & Fasadkonsulter HB
Org.nr: 969640-0671
Konsultverksamhet inom byggnadsplåtslageri.
Svenskfasad i Sverige HB
Org.nr: 969764-8864
Fasadrengöring, underhåll av fastigheter.
Swedenpact AB
Org.nr: 556864-1731
Bolaget skall tillhandahålla teknisk konsultverksamhet inom bygg och anläggningsverksamhet samt personaluthyrning samt uthyrning och leasing av bygg och anläggningsmaskiner samt transport och magasinering samt byggdesign ...
Swedish Transport and safety Academy AB
Org.nr: 556847-2236
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva framställning av läromedel såsom multimedia och böcker. Webbdesign, distansutbildning, konsultativ verksamhet och miljöutbildning inom bygg-, for- dons och transportområdet. ...
Swedish World Side AB
Org.nr: 556860-1636
Aktiebolaget ska bedriva import och export av livsmedel, kontorsmaterial, byggmaterial, kosmetik, städmaterial och vitvaror. Konsultation inom ekonomiska frågor samt personal- uthyrning.
Swehall AB
Org.nr: 556839-5056
Bolaget skall bedriva försäljning, montering och uthyrning av stålbyggnader, pvc- hallar, tält och skydd för cykelförvaring. Dessutom ska bolaget driva försäljning och uthyrning av personbilar, transportfordon samt därme ...
T&CS consulting AB
Org.nr: 559011-1661
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva modellverksamhet, bedriva konsultverksamhet inom teknik och bygg samt därmed förenlig verksamhet.
Thomas Forsling Infraprojekt AB
Org.nr: 556784-9137
Bolaget ska bedriva projektledning och konsultverksamhet inom mark-, väg-, trafik- och spårprojektering, förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Tinlinc AB
Org.nr: 556937-0454
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom byggbranschen och mjukvaruutveckling samt därmed förenliga verksamheter. Äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt därmed förenliga verksamheter.
TopLogic HB
Org.nr: 969753-3017
Konsultverksamhet inom logistik.
Topp Konsult Svenska AB
Org.nr: 556669-0052
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter. Handel med värdepapper. Handel och ägande av konst och antikviteter. Konsultverksamhet avseende affärs- och verksamhetsutveckling, informationssäkerhet samt IT-konsultation. Fö ...
Total Bygg Stockholm AB
Org.nr: 556670-4283
Bolaget ska bedriva byggverksamhet, bygg, projektering, entreprenad och renovering samt uthyrning av personal ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Tradenet AB
Org.nr: 556319-3795
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT samt företags- utveckling, förmedla och sälja motordrivna produkter som tex bilar och båtar, ombesörja legoproduktion inom metall och träproduktion samt äga, utveckla och för ...
Tronexim AB
Org.nr: 559021-8706
Bygg och renovering.
Trotz Bygg & Marin AB
Org.nr: 556348-8088
Föremålet för bolagets verksamhet är fastighetsunderhåll, ny- till-, och ombyggnader, markarbeten, utföra dykarbeten samt bedriva yrkesmässig sjöfart, charter och sjötransporter, marin service och installation samt försä ...
Tureberg service KB
Org.nr: 969736-5436
Olika form av städning, golvvård, fönsterputs, måleri, bygg- städning, diskning samt import av kläder, tyger och smycken.
Turebergs Construction AB
Org.nr: 559039-3293
Bolaget skall bedriva byggarbeten, markarbeten och entreprenadverksamhet inom bygg- och markanläggningsbranschen, samt bedriva härmed förenliga verksamheter.
Täby Installation & Byggteknik AB
Org.nr: 556521-3492
Bolaget skall bedriva bygg-, rör- ventilation- samt elinstallationer, handel med värdepapper, fastighetsförvaltning samt importverksamhet främst inom byggbranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Törnskogens bygg, Renovering och försäljning HB
Org.nr: 969654-6770
Redovisning och försäljning av data- och hemelektronikprodukter, byggnation, renovering, ombyggnad och tillbyggnad.