Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Sollentuna

Gawron Montering & Bygg AB
Org.nr: 556713-5123
Bolaget skall bedriva verksamhet inom inredningsbranschen, snickeri, bygg och montering samt därmed förenlig verksamhet.
Genlott Fastighetsutveckling AB
Org.nr: 556858-0707
Bolaget skall förvärva, förvalta och utveckla fastigheter och fastighetsbolag med inriktning mot bostäder och hotell, och därmed förenlig verksamhet.
Ginemans Classic Garage KB
Org.nr: 969777-2342
Bilreparationer och verkstadsmekaniska arbeten och bilbärgning med därmed förenlig verksamhet. Även bygg och rivningsarbeten med därmed förenlig verksamhet.
GINSTA BYGG AB
Org.nr: 559001-1556
Om- tillbyggnad och renovering av befintliga bostäder. Husreparationer, totalentreprenad. Hantverkarbeten, byggnadssnickeriarbeten, byggnadsverksamhet.
Glacon AB
Org.nr: 556248-7032
Bolaget skall bedriva teknisk konsultverksamhet samt bygg- och installationsverksamhet.
Gnistra AB
Org.nr: 556582-2342
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom databasdrivna webbapplikationer, mobila applikationer, utveckling av programvaror, bedriva E-handel med varor främst inom områden som bygg, verktyg, ...
Goliath Fastighets- och Förvaltnings AB
Org.nr: 556951-2949
Bolaget ska bedriva provisionsförsäljning inom bygg och fastighet, handel med värdepapper, äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Goliath Försäljning & Konsult HB
Org.nr: 969603-7101
Provisionsförsäljning, försäljning av byggvaror, konsultarbeten inom byggbranschen, förädling av fastigheter och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Green & CleanCare i Stockholm AB
Org.nr: 556828-4029
Aktiebolaget ska bedriva skötsel och städning av yttre och inre miljöer samt därmed förenlig verksamhet.
Group 80 AB
Org.nr: 559000-0138
Bolaget ska bedriva byggverksamhet, ombyggnationer, till- byggnationer, renoveringar, snickeri samt projektledning inom bygg. Vidare skall bolaget syssla med lokalvård och hushållsnära tjänster samt därmed förenlig verks ...
Gröna Lyft Entreprenad AB
Org.nr: 556920-7185
Uthyrning av entreprenadmaskiner med, eller utan, förare. Fastighetsservice. Bygg.
H12 Bygg HB
Org.nr: 969740-7915
Bolaget ska bedriva bygg- och renoveringsverksamhet, samt därmed förenlig verksamhet.
HANDELSBOLAGET ERIK OCH INGMAR NYLUND BYGG- RÅDGIVNING
Org.nr: 916607-5219
KONSULTATIV VERKSAMHET INOM FASTIGHETSFÖRVALTNINGSOMRÅDET SAMT BYGGSTYRNING OCH BYGGORGANISATION
HBET NI PRODUKTER
Org.nr: 916405-7342
Konsultuppdrag med inriktning på marknadsföring, försäljning, tillverkning av tjänster och produkter inom ergonomi.
Hans-Christer Karlsson Herrgårdsbyggaren AB
Org.nr: 556592-3355
Bolaget skall bedriva byggverksamhet av småhus samt därmed förenlig verksamhet.
Hantverkeriet Lars Engblom AB
Org.nr: 556827-8559
Föremålet för bolagets verksamhet utgörs av bygg- och måleri- verksamhet, markentreprenader, energiteknisk byggkonsultation, VVS-arbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Harald Sjölin Bygg och Fastighets AB
Org.nr: 556191-4820
Bolaget skall bedriva byggnation, ägande och förvaltande av fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Hedström & Partner AB
Org.nr: 559025-1491
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra projektledning samt konsulttjänster inom media, bedriva media- samt reklam- produktion, äga och förvalta fastigheter samt bedriva bygg- och entreprenadverksamhet och därmed ...
Heimer Lundmark Produktion AB
Org.nr: 556963-0543
Vi ska sälja tjänster inom mediaproduktion med fokus på flygfoto och film, och även övrig mediaproduktion.
Helpman Entreprenad AB
Org.nr: 556661-8673
Bolaget skall bedriva bygg- och entreprenadverksamhet, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.