Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Sollentuna

Lamelis AB
Org.nr: 556905-6921
Företaget driver verksamheten inom bygg, lokalvård och transport.
LandCon Project AB
Org.nr: 556222-9160
Bolaget ska sälja projekt- och byggledningstjänster, bedriva mässverksamhet samt handel med byggmaterial och bygg- och anläggningsmaskiner, samt tillhandahålla administrativa tjänster.
Lefa-Mark AB
Org.nr: 556383-7771
Bolaget skall bedriva byggnads- och anläggningsverksamhet samt utöva därmed förenlig verksamhet.
Lennart Eriksson Construction AB
Org.nr: 556550-6259
Bolaget skall bedriva teknisk konsultation och utveckling samt projektledning inom byggnads- och fastighetsbranschen, äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Liljedahl of Sweden AB
Org.nr: 556839-3317
Bolaget ska bedriva import och export av dryck och livsmedel samt andra varor inom detaljhandeln och därmed förenlig verskamhet. Bolaget kommer också att bedriva konsultationer avseende utländsk arbetskraft, samt bygg oc ...
Linn Bygg KB
Org.nr: 969730-1373
Personaluthyrning, bygg, brandsanering.
Lito Maskintjänst AB
Org.nr: 556177-3952
Bolaget ska bedriva penning- och finansieringsrörelse, dock ej sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen eller lagen om kreditmarknadsbolag. Bolaget ska långsiktigt förvalta eget kapital genom handel med värdepapper, ...
Litzell Trading AB
Org.nr: 556521-6081
Aktiebolaget ska bedriva marknadsföring, försäljning, management och administrativa tjänster, tjänster inom hälso- och friskvård (t.ex. feldenkrais, massage, samtalsterapi, sjukgymnastik och utbildning), samt uthyrning a ...
Lunde & Lunde AB
Org.nr: 556410-5046
Bolaget skall utföra konsulttjänster i form av projekt- och byggledningsuppdrag för olika byggherrar i såväl anläggnings- som husbyggnadsprojekt, uppdragen kan utföras på ren konsultbasis eller som kommissionärer, konsul ...
Lunden Care and Tech HB
Org.nr: 969671-1549
Uthyrning av lägenheter. Uthyrning av möblerade lägenheter 1 r.o.k Uthyrning av semesterbostad. Konsult utredningar radon inom bygg och fastighet. Konsult utredningar inom teknikområdena: åskskydd, kablar, batterier och ...
Lundgren & Co Företagsutveckling AB
Org.nr: 556271-9871
Bolagets verksamhet skall vara konsulttjänster och försäljning av produkter inom förvaltning, företags- och organisationsutveckling, ekonomi, projektledning, entreprenader inom bygg, skogs- och jordbruk samt hantverk med ...
LUNDS EL & BYGG AB
Org.nr: 556974-6620
Aktiebolaget ska bedriva elinstallationer, konsultation, mindre bygg.
Lyckåsen Konsult i Sthlm AB
Org.nr: 556776-1662
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom arbetsmiljörelaterade frågor inom bygg- och fastighetsbranschen samt administrativa frågor och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhe ...
Mac Freeze AB
Org.nr: 556255-1233
Bolaget skall bedriva köp och försäljning av fastigheter och värdepapper, entreprenad- och exploateringsarbeten inom fastighetssektorn, import och försäljning av livsmedel samt därmed förenlig verksamhet.
Malte Rutberg Entreprenad AB
Org.nr: 556563-1834
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet, samt därmed förenlig verksamhet.
Mark och Bostadsplanering i Stockholm AB
Org.nr: 556523-1205
Bolaget skall bedriva köp och försäljning av tomter samt bygg- nation av hus ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Marklund Ahlén Konsult AB
Org.nr: 556547-9911
Bolaget skall idka konsultverksamhet och bedriva ledarskap inom byggnads- och konstruktionsområdet samt bedriva handel med byggnadsmaterial och därmed förenlig verksamhet.
MEBU AB
Org.nr: 556922-8827
Hotell, Restaurang, cafe, bygg.
Mellansvenska Byggentreprenader AB
Org.nr: 556957-1366
Bolaget ska bedriva bygg- och markanläggningsarbeten samt konsulttjänster inom samma område och därmed förenlig verksamhet.
Minaret Bygg & Entreprenad AB
Org.nr: 556769-3741
Bolaget ska bedriva bygg- och entreprenadverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även genomföra alla slags nybyggnationer och renoveringar av hus, lägenheter och lokaler.