Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Sollentuna

Herka Bygg AB
Org.nr: 556996-3100
Aktiebolaget ska bygga och renovera byggnader och lägenheter samt därmed förenlig verksamhet.
Holmberg Johansson AB
Org.nr: 559008-0619
- Bygg och måleri - Trädgårds- och markarbeten - Teknikinstallationer - Transportservice
HSI-Konsulting AB
Org.nr: 556854-0354
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bygg-, och projektledning för schaktfri Va-ledningsarbeten samt mark och grundläggningsprojekt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
HydraCon Sverige AB
Org.nr: 556665-1724
Bolaget skall bedriva entreprenad- och konsultverksamhet inom bygg-, mark- och undervattenstekniska branschen samt därmed förenlig verksamhet.
I K R Murning AB
Org.nr: 556537-9178
Bolaget skall bedriva byggnadsarbeten, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Imbro projekt AB
Org.nr: 556627-6563
Bolaget skall bedriva konsultationer inom byggnadssektorn, samt äga, förvalta, sälja och köpa fast egendom samt köpa, äga lös egendom såsom bostadsrätter.
Infralog AB
Org.nr: 556641-5062
Bolaget skall utöva bygg- och projektledning, byggverksamhet, försäljning av byggrelaterade material samt handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
INGENIÖR LENNART DAHLÉN HB
Org.nr: 916627-8508
KONSULTERANDE INGENJÖRSVERKSAMHET FÖRETRÄDESVIS INOM ELANLÄGGNINGS-, AUTOMATISERINGS- OCH ENERGITEKNIK
Inru Bygg HB
Org.nr: 969752-0212
Städservice, byggande, biltvätt.
J-O ANDERSSON BYGG & FASTIGHETER AB
Org.nr: 556464-3335
Bolaget skall bedriva nybyggnation, renovering samt om- och tillbyggnad av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
J. la Fontaine AB
Org.nr: 556378-0286
Bolaget skall bedriva 1, Bygg- och projektledning samt förmedling av fastigheter och daärmed förenlig verksamhet. 2, Försäljning och förmedling av byggnadsmaskiner, datorer och annan datorutrustning samt därmed förenlig ...
Jan Pettersson AB
Org.nr: 556984-7329
Aktiebolagets verksamhet ska vara konsultverksamhet inom bygg- och fastighetsbranschen samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även förvalta aktier och värdepapper.
JBG Bygg & Elservice HB
Org.nr: 969732-8400
Samtliga förekommande typer av bygg och elinstallationer samt transporter till'för företag och privatpersoner och upplåtande av konsultverksamhet inom ovannämnda områden och därmed likalydande verksamhet.
JBS Partner & Co AB
Org.nr: 556764-5485
Föremålet för bolagets verksamhet är bygg-, kontors- och hem- städning samt därmed förenlig verksamhet.
JEMEJETT AB
Org.nr: 556814-6582
Bolaget ska bedriva IT-konsultverksamhet, bygg och måleri, handel med klockor, bilar och båtar samt därmed förenlig verksamhet.
JH & M Fastighetsdrift AB
Org.nr: 559007-4281
Bolaget skall bedriva verksamhet inom bygg, trädgård, systematiskt branskyddsarbete, transport och därmed förenlig verksamhet.
JH Fog AB
Org.nr: 556874-5037
Bolaget skall bedriva fogning, montage och övriga byggtjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Jobbexperten Bygg Sweden KB
Org.nr: 969699-1844
Bolaget skall bedriva verksamhet inom bemanningsbranschen, resebyrå, expressförsändelser av valuta samt arrangemang av musik och fester. Byggverksamhet. Lokalvård, fastighetsservice, byggstädning, trädgårdsskötsel, snörö ...
Jobbexperten Sweden AB
Org.nr: 556842-8857
Aktiebolaget ska bedriva byggnadsverksamhet, bemanningsbranschen, rivning och sanering, målning, golv- och väggbeläggningsarbeten, lokalvård, trädgårdsskötsel, snöröjning, plattsättning, fastighetsservice, lokalvård, byg ...
JOL Bygg och Fordon AB
Org.nr: 556391-8209
Bolaget ska bedriva konsultation, utveckling och import av byggvaror samt försäljning av dessa med eller utan installation. Företaget ska också importera och distribuera biltillbehör och därmed förenlig verksamhet.