Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Sollentuna

Passion 4 Quality AB
Org.nr: 556793-7403
Bolaget skall bedriva konsulting och rådgivning inom IT, ekonomi, produktion och bolagsstyrning. Vidare skall bolaget även bedriva försäljning och import av produkter och komponenter inom data, telekom, elektronik, konfe ...
Patrik Skoglund Holding AB
Org.nr: 556662-3129
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom byggbranschen som hål- tagning, kakel- och plattsättning, import och export av bygg- material, bygg- och städverksamhet samt inredning. Bolaget ska även ha verksamhet med handel a ...
Pawa AB
Org.nr: 556983-5100
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom bygg och personlig utveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Pelle Hildingsson AB
Org.nr: 559010-4047
Företaget erbjuder tjänster inom inredningsdesign såsom design- och inredningsunderlag, rådgivning och upphandlingsunderlag samt projektledning.
Peter Hansson Geocenter AB
Org.nr: 556783-4675
Bolaget ska bedriva försäljning, utveckling, service och support inom geoteknik.
Peter Henningsson Byggledning AB
Org.nr: 556835-2180
Bolaget ska bedriva byggkonsultationer inom byggentreprenader och äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Peter Holmblad AB
Org.nr: 556708-1863
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom byggteknik och ekonomi, äga och förvalta värdepapper och fast egendom, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
PIV Holding AB
Org.nr: 556926-7585
Äga och förvalta värdepapper, fast och lös egendom, utveckla och förädla verksamheter inom bygg, restaurang, boende, livsmedel eller liknande jämte därmed förenlig verksamhet.
PK Stål Nordic AB
Org.nr: 556285-0825
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva import och försäljning av konstruktionsstål och byggmaterial, uppförande av konstruktionsdetaljer och konstruktioner för försäljning eller uthyrning, dykeri- och bärgnings ...
PMC Property Market Consulting i Stockholm AB
Org.nr: 556842-0946
Bolaget skall bedriva rekrytering och förmedlingstjänster och konsultationer inom fastighets- och byggbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Potentia Bygg AB
Org.nr: 556639-1693
Bolaget skall bedriva reparation, till- och ombyggnad nyproduktion av fastigheter, finsnickeri och idka därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bolaget arbeta med ekonomi och personaladministration, marknadsundersökningar ...
ProMa Caput AB
Org.nr: 556944-3525
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva kapitalförvaltning av bolag, kapital och fastigheter samt konsultation inom bygg, fastighet, fritid, friskvård, kapital och management samt därmed förenlig verksamhet.
ProMa Sverige AB
Org.nr: 556656-6898
Bolaget skall bedriva konsult- och entreprenadverksamhet inom projektledning ocoh management samt därmed förenlig verksamhet.
ProTerm Konsult AB
Org.nr: 556987-5908
Företaget ska sälja och utföra tjänster inom bygg- och IT- branschen samt därtill hörande produkter.
PW DISTRIBUTION HB
Org.nr: 916605-1889
FÖRSÄLJNING AV BAGERIPRODUKTER
R. Lagerbäck Anläggning AB
Org.nr: 556214-8998
Bolaget skall bedriva mark- och anläggningsarbeten samt konsultverksamhet i samband därmed och därmed förenlig verksamhet.
R2M Bygg AB
Org.nr: 556883-4161
Bolaget ska bedriva personaluthyrning, förvaltning, entreprenadtjänster inom anläggning, bygg och måleri samt EL, VVS och ventilationstjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Radagast konsult AB
Org.nr: 556723-6699
Bolaget ska sälja konsulttjänster inom telekom-, IT-, bygg- och resebranschen och bedriva entreprenadverksamhet i anslutning därtill samt förenlig verksamhet.
RaiNan AB
Org.nr: 556677-9756
Bolaget skall bedriva IT, satelite, bygg- och vvs-konsult, media, uthyrning och renovering av fastigheter, consulting, utbildning samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Rebygo AB
Org.nr: 556773-1988
Bolaget ska bedriva personaluthyrning, entreprenadtjänster inom anläggning, bygg och måleri samt EL, VVS och ventilations- tjänster, städning, lokalvård, byggstädning samt därmed förenlig verksamhet.