Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Automatech sweden AB

"Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva installationer och försäljning av bergvärme och solpaneler, skåtillverkning, ny-, om- och tillbyggnad, El-, rör- och ventilationsinstallationer. Konsultverksamhet, besiktningar, energirådgivning, försälj ning av energiprodukter samt nykonstruktioner inom elteknik. Grafisk text- och bildbearbetning samt profilering av företag. Inom fastighetsområdet, värme- och ventilationssystem, elektrisk installationsverksamhet, allmän fastighetsservice, detaljhandel med bygg-, el- och vvs-produkter samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bergvärme - Bygg - Konsult - Solpaneler
Org.nr: 556540-8183
Företagsform: Aktiebolag