Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Sollentuna

110 Procent Konsult AB
Org.nr: 556860-0562
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena IT-systemutveckling, verksamhetsutveckling och utbildning samt därmed förenlig verksamhet.
2 H i Helenelund HB
Org.nr: 969612-8041
Publicering på Internet. Konsult inom databranschen. Handel med CD-Rom, ljudband, CD-skivor. Handel med souvenirer.
2CIT IT-specialist AB
Org.nr: 556828-2387
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- och driftverksamhet inom IT området, försäljning och partihandel med datorer och tillbehör samt programmering och därmed förenlig verksamhet.
2Succeed Sweden AB
Org.nr: 556991-5225
Managementkonsulttjänster med fokus på strategi, verksamhetsutveckling, förändringsprocesser samt företagsförvärv och -försäljningar.
4V Konsult HB
Org.nr: 969772-5456
Bolaget ska bedriva utbildning och konsultverksamhet för företag och organisationer inom offentlig och privat sektor. Bolaget ska utföra behovsanalyser, coaching, föreläsningar och förändringsledning inom områden för ind ...
55 Minuter AB
Org.nr: 556885-5471
Bolagets verksamhet skall vara strategiska konsulttjänster inom kommunikation, reklam, organisation och affärsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
64 NETWORKS AB
Org.nr: 556733-3587
Bolaget ska bedriva försäljning av tjänster och produkter inom IT, marknad, kommunikation och miljö avseende återvinning. Formgivning och produktion av ekologiska produkter, t.ex. glas, skålar, kannor, ljusstakar, konstf ...
A C Knutsson Consulting AB
Org.nr: 556904-9611
Bolaget ska bedriva strategisk rådgivning, föreläsningar och tjänster inom kommunikationsområdet samt därmed förenlig verksamhet.
A Tegsell Holding AB
Org.nr: 556790-5756
Bolaget skall bedriva konsultering inom detaljhandeln, förvaltning av och handel med värdepapper samt fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
A-Dur AB
Org.nr: 556444-3074
Bolaget skall bedriva verksamhet inom skatte- och redovisningstjänster och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
AB ENTKO
Org.nr: 556920-5494
Entreprenad och konsultverksamhet inom bygg, städ, mark och anläggning, rör, el och vent.
AB Grund-Data Underhåll & Service
Org.nr: 556789-4067
Program- och produktutveckling, dataservice och datakonsultverksamhet, elektronik- och hårdvaruutveckling, bokföring och värdepappershandel.
AB JICAB
Org.nr: 556880-8645
Agenturverksamhet inom detaljhandel samt import och export av produkter såsom t.ex. rengöringsprodukter och friskvårdsartiklar, hälsa och sjukvård. Bolaget skall erbjuda konsulttjänster inom affärsutveckling, personlig u ...
AB Mats Vilander & Partners
Org.nr: 556996-2938
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom strategi, finans och telecom management och därmed förenlig verksamhet.
AB Stafett Management
Org.nr: 556953-5379
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva företags- konsultativa tjänster samt värdepappersförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
AB Söderstöd KBT HR
Org.nr: 559026-8214
Psykoterapi, handledning, konsultation och utbildning samt personalstöd inom skola, sociala tjänster, privat näringsliv samt hälso och sjukvård.
Abacus Technical Consulting AB
Org.nr: 556734-8163
Bolaget skall bedriva verksamhet i energiteknik branschen med tekniska konsultationer inom energiteknik samt därmed förenlig verksamhet.
Abilia AB
Org.nr: 556180-3296
Bolaget skall bedriva tillverkning och handel med tekniska hjälp- medel för att styra hemmet hos handikappade samt äldre, överbrygga talhandikapp samt teknik som kompletterar vid kognitiva handikapp. Vidare skall bolaget ...
Abintra Consulting HB
Org.nr: 969621-1037
Konsultverksamhet avseende ledarutveckling, coaching, outplacement, rekrytering, assessment, styrelsearbete, företags- och organisationsutveckling jämte därmed förenlig verksamhet.
ABLIX AB
Org.nr: 556868-7361
Bolaget skall bedriva konsult- och entreprenadverksamhet inom projektledning och management samt därmed förenlig verksamhet.