Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

EasyMining Sweden AB

"Bolaget skall utföra mät- och processteknisk utveckling avseende produktion, kvalitetskontroll och förädling inom gruvnäringen, avfalls- och återvinningsbranschen. Bolaget skall också förvärva, äga, förvalta, utveckla och överlåta patent och andra immateriella rättigheter, exploatera samt upplåta licens- och tillverkningsrättigheter till sådana immateriella rättigheter samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också utföra konsultationer och försäljning av framtagna produkter."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Konsult
Org.nr: 556725-1904
Företagsform: Aktiebolag