Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Information i Luleå

Adaptive Strategy Group Sweden AB
Org.nr: 556948-0667
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende företags- organisation och information, bedriva handel och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Agency 9 AB
Org.nr: 556634-7117
Bolaget skall bedriva verksamhet bestående i utveckling och licensiering av plattformsoberoende teknologi, produkter och lösningar för avancerad tredimensionell (3D) visualisering och spatial information samt att utöva d ...
ALE Entreprenad & Konsulting HB
Org.nr: 969716-8624
Materielhantering tunga maskiner såsom främst hjullastare, grävmaskiner och lastbilar samt markentreprenader, grävning och schaktning. Konsultverksamhet avseende företagsorganisation och information samt projektledning v ...
Coompanion Norrbotten EF
Org.nr: 716415-9043
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att tillhandahålla medlem rådgivnings- och informationstjänster. Därvid skall föreningen: - sprida de kooperativa idéerna - öka kunskapen och ...
Coop Norrbotten EF
Org.nr: 797000-0944
Föreningens uppgift är att i samverkan med Kooperativa Förbundet främja sina medlemmars hushållsekonomi genom att på effektivaste sätt försälja och förmedla varor och tjänster som svarar mot medlemmarnas krav och önskemå ...
Designtech Solutions AB
Org.nr: 556578-3734
Bolaget skall idka verksamhet bestående av utgivning av program- vara (även framtagning, utveckling av ickekundanpassad system- och programvara), annan konsultverksamhet avseende system- och programvara (kundanpassad), k ...
Eurotempo AB
Org.nr: 556489-0415
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet i organisations- samhälls- och informationsfrågor samt marknadsföring. Utgivning av informations- och nyhetsbrev i samhällsfrågor. Förvaltning av lös egendom såsom värdepapper ...
Filmpool Nord AB
Org.nr: 556529-8790
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att vara ett produktionscentrum för långfilm, audiovisuella verk och TV-drama samt vara ett regionalt resurscentrum innefattande bland annat filmpedagogik, barn- och ungdomsver ...
General Universal Research Union Sweden EF
Org.nr: 769603-5703
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att: * Att för medlemmarna bygga en plattform för information, marknadsföring och försäljning. * Att skapa ett nätverk mellan föreningen och ...
GeoVision Utveckling AB
Org.nr: 556685-2132
Föremålet för bolagets verksamhet är konsulttjänster och utbildning i kundernas projekt, verksamhets- och produktutveckling kring kartorienterade funktioner för att samla in och administratera lägesbunden information och ...
GITTER Consult AB
Org.nr: 559010-4385
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT området med huvudinriktning mot geografiska informationssystem (GIS), geografisk informationsteknologi (GIT) och infrastruktur för geografisk information (SDI).
HSB Norr ek. för.
Org.nr: 797000-0845
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att * verka för bostadskooperation samt de konsument- och miljö- intressen som relaterade till byggandet och boendet * främja bosparande i av ...
HVV Automation AB
Org.nr: 556757-5781
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom nedan nämnda områden. Värme och ventilation med konstruktion besiktningar och energiutredningar. Hydraulik med konstruktion och tillverkning av hydraulik- och pneumatiksystem fö ...
isMobile AB
Org.nr: 556575-0014
Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av klient- och servermjukvara för trådlös distribution av information, utveckling och försäljning av informationstjänster baserade på dessa produkter samt därmed förenlig ...
Kooperativ Luleå Hunddagis EF
Org.nr: 769613-9091
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bereda arbeta inom följande verksamheter: * Hunddagis * Information * Småskalig tillverkning och försäljning av hantverksprodukter * Admi ...
LCJ Konsult AB
Org.nr: 556920-5320
Aktiebolaget skall erbjuda konsulttjänster, råd och hjälp till företag och andra organisationer inom planering, organisation, effektivitet och styrning, information till företagsledning, tillhandahålla råd, ledning och o ...
Lennart Håkansson Reportage Handelsbolag
Org.nr: 916598-0518
Journalistik, information, redigering, research, forskning, föredrag och dyl.
Lohts DS Norrbotten AB
Org.nr: 556910-7732
Bolaget ska bedriva verksamhet gällande information och reklam via digitala skyltar samt därmed förenlig verksamhet.
Medianord Nyhetsbyrå AB
Org.nr: 556786-3054
Bolaget ska bedriva journalistisk verksamhet med nyhetsförmedling, och produktion av reportage och informationsmaterial, erbjuda konsulttjänster inom journalistik, PR, medieutveckling och medieorganisation, samt med rådg ...
Nordic Rock Tech Centre AB
Org.nr: 556678-2818
Bolaget skall bedriva prospekteringsteknik, gruvteknik, berganläggningsteknik, mineralteknik och miljöteknik driva forsknings och utvecklingsprojekt. Här ingår att initiera, organisera, leda och samordna dem samt att spr ...