Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Eurotempo AB

"Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet i organisations- samhälls- och informationsfrågor samt marknadsföring. Utgivning av informations- och nyhetsbrev i samhällsfrågor. Förvaltning av lös egendom såsom värdepapper, handel med trycksaker. Konsultation och projektledning inom affärs- och företags- utveckling, utbildning och interaktiv information samt genomföra konferens och inforamtionsmässor och därmed förenlig verksamhet. Därutöver skall verksamheten även omfatta företagsförmedling, produktutveckling, prototyp- och modelltillverkning inom främst trä- och mekanisk industri samt marknadsföring och därtill förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Information - Konsult - Marknadsföring
Org.nr: 556489-0415
Företagsform: Aktiebolag