Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Luleå

0920 media AB
Org.nr: 556758-0674
Bolaget levererar marknadsföring och IT-lösningar. Vi utvecklar, designar och driftar webbplatser och webbaserade affärssystem. Vi erbjuder även helhetslösningar med utveckling av varumärken och övergripande marknadsföri ...
A S C - Arctic Steel Circle EF
Org.nr: 769611-3211
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för fler uppdrag'order, samarbeta i upphandlingar, vidareförädling av stålprodukter, utveckling av nya produkter i ultrahöghållfast ...
A.L. Säljgruppen AB
Org.nr: 556706-7680
Bolaget ska bedriva uppdragsförsäljning inom annonser och marknadsföring.
Aktiebolaget Fagerkull Affärskonsult
Org.nr: 556772-1757
Bolaget skall idka strategisk affärsutveckling och rådgivning inom management, marknadsföring, ekonomi, finansiering, personalutveckling samt äga och förvalta fast och lös egendom såsom fastigheter och värdepapper och dä ...
Aluddens produktion & affärsutveckling AB
Org.nr: 556745-8913
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom centrumutveckling, projektledning, varumärkeshantering, affärutveckling, marknadsföring, organisation- och ledarskapsutveckling, rekrytering och rådgivning samt därmed förenlig ...
ARRA AB
Org.nr: 556377-3331
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring och organisationsutveckling samt projektledning för seminarier, konferenser och andra typer av arrangemang samt därmed förenlig verksamhet.
BD Marknadskonsult AB
Org.nr: 556816-4411
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom organisation, marknadsföring, styrelsearbete samt äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
BD Pop AB
Org.nr: 556841-3438
Bolagets huvudsakliga områden är artistutveckling, branschutveckling, inspelning, marknadsföring samt bokning och evenemang i samarbete med lokala arrangörer.
Boldni AB
Org.nr: 556794-9200
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, finansiering, försäljning, marknadsföring, och ledning samt bedriva handel med värdepapper och idka därmed förenlig verksamhet.
Bonema AB
Org.nr: 556449-8011
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom företagsledning och marknadsföring samt bedriva kapitalplacering samt därmed förenlig verksamhet.
Bussgods i Norrbotten AB
Org.nr: 556256-4590
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Norrbottens län bedriva bussgods- och bussterminalverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet. Marknadsföring av bussgods ska ske inom Norrbottens län med angränsa ...
C INFO AB
Org.nr: 556957-5664
Föremålet för företagets verksamhet är att bedriva digital marknadsföring som visas på skärmar samt därmed förenlig verksamhet.
ComaCon AB
Org.nr: 556617-9759
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende marknadsföring, försäljning, ledarskap och coaching.
Consultera i Norrbotten ek. för.
Org.nr: 769606-8373
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att samordna konsult- och utbildningsverksamhet, inom områdena personal, arbetsmiljö, ledarskapsutveckling, personalutveckling, personlig utveckli ...
Crisp Strategic Marketing AB
Org.nr: 556902-2667
Företaget ska bedriva konsulttjänster inom marknadsföring och personalrekrytering. Företaget tillhandahåller även annonsmarknadsföring och ska bedriva förvaltning av värdepapper, fastigheter och därmed förenlig verksamhe ...
CS Sales Sweden AB
Org.nr: 556595-4103
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom webbdesign, marknadsföring och drifthållning av dataservrar samt annan därmed förenlig verksamhet.
Dagertun Support & Consulting AB
Org.nr: 556729-8376
Bolaget skall bedriva konultverksamhet inomm ekonomi, försäljning, marknadsföring och ledning med fokus på strategiska frågor för affärsorganisationer och dess nyckelpersoner, och därmed förenlig verksamhet.
div A fashion AB
Org.nr: 556629-0176
Bolaget skall bedriva konfektions- och ekiperingshandel, konsultverksamhet inom marknadsföring samt idka handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
E-ciggbolaget AB
Org.nr: 556853-0066
Försäljning och marknadsföring av elektroniska rökavvänjningsprodukter.
Ekonomiska föreningen för Process- och System- samverkan FFPS
Org.nr: 769613-5735
Föreningen som utgör en sammanslutning av intressenter inom näringslivsområdena Processutveckling och IT, har till uppgift att: Främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att gemensamt och aktivt agera för att ska ...