Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Luleå

2learn Susanne Wallin Pettersson AB
Org.nr: 556784-3064
Bolaget ska bedriva utbildning såväl som ledarskapsutbildning som politikerutbildning, konsultation och rådgivning, utredningar inom kommunal och primärkommunal verksamhet samt framtagande av utbildningsmaterial, handböc ...
2nd Opinion AB
Org.nr: 556879-0181
Konsulttjänster inom områdena miljö och geoteknik, forskning och utveckling samt utbildning. Inom geoteknik utförs utredningsuppdrag, granskning och rådgivning. Inom miljöområdet utförs tjänster med inriktning mot förore ...
3DX Sweden AB
Org.nr: 556701-2405
Bolaget ska bedriva projektkonsultation , äga och förvalta aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
65 grader Nord AB
Org.nr: 556596-8756
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet med inriktning på att utveckla företag och dess personal avseende kvalitet och miljö inom data- och administrationsområdet samt idka därmed förenlig verksamhet.
A S C - Arctic Steel Circle EF
Org.nr: 769611-3211
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för fler uppdrag'order, samarbeta i upphandlingar, vidareförädling av stålprodukter, utveckling av nya produkter i ultrahöghållfast ...
AB Ale Entreprenad & Konsulting
Org.nr: 556838-0306
Bolaget ska bedriva elteknisk konsultverksamhet, anläggningsentreprenad inom byggbranschen, mark- och schaktningsarbeten samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
AB FörAndra
Org.nr: 556711-6891
Bolaget skall bedriva konsultation, rådgivning, journalistik och förlagsverksamhet, forskning, utbildning, utredning, analys, undersökningar, revision, utvärderingar, kurs-, logi och konferensverksamhet, konstnärlig verk ...
AB Projektledarna Andersson & Hansson
Org.nr: 556517-8133
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla projektledning, idka byggentreprenadsverksamhet främst inom bygg- och anläggningssektorn, driva handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
AB Rätt Rekrytering & HR i Norr
Org.nr: 556949-0278
Konsultverksamhet avseende företags organisationer.
AB Terminalen
Org.nr: 556778-9457
Bolaget ska bedriva förmedling av arbetskraft samt konsult och coachtjänster inom arbetsmarknadsområdet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
AB UÖ-konsult
Org.nr: 556773-4339
Bolaget ska bedriva nationella projekt inom offentlig sektor, handla på börsen och utföra ledningsuppgifter och ledningsstöd.
ActBizIT AB
Org.nr: 556929-9141
Bolaget skall bedriva kvalificerade konsulttjänster inom IT och managementområdet, utveckling av programvara och handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Adage AB
Org.nr: 556675-5251
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning av system och elektronikkomponenter baserade på RFId teknik, gentemot industri och offentlig sektor och därmed förenlig verksamhet.
Adaptive Strategy Group Sweden AB
Org.nr: 556948-0667
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende företags- organisation och information, bedriva handel och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Aialax AB
Org.nr: 556726-7405
Bolaget skall själv eller via dotterbolag förvärva, utveckla, kombinera och försälja tillgångar såsom främst patent, varumärken och andra immateriella tillgångar, men även materiella tillgångar såsom fastigheter. Bolaget ...
Air Work Konsult i Luleå AB
Org.nr: 556442-7556
Bolaget skall bedriva flygverksamhet samt uthyrning av luftfartyg och hangarbyggnad. Bolaget skall även utföra konsult- och reparationsarbeten företrädesvis inom flygbranschen men även i viss mån med inriktning på fordon ...
AKJA Helhet AB
Org.nr: 556757-4883
Bolagets verksamhet är att bedriva utbildnings- och konsultverksamhet med inriktning på organisations- och verksamhetsutveckling, individutveckling samt AyurVeda hälsorådgivning, ayurvediska behandlingar med tillhörande ...
Aktiebolaget Boost Consulting Sweden
Org.nr: 556774-8495
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva processorienterad verksamhetsutveckling för kommuner, landsting och universitet, bedriva projektledning och projektstöd för små och mellanstora tjänsteproducerade verksamh ...
Aktiebolaget Fagerkull Affärskonsult
Org.nr: 556772-1757
Bolaget skall idka strategisk affärsutveckling och rådgivning inom management, marknadsföring, ekonomi, finansiering, personalutveckling samt äga och förvalta fast och lös egendom såsom fastigheter och värdepapper och dä ...
Aktiebolaget Nasua Supply
Org.nr: 556222-7081
Bolaget skall äga, köpa, sälja och förvalta fast egendom. Bolaget skall äga, köpa, sälja, hyra och finansiera (dock icke sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller lag om kreditaktiebolag) lös egendom, företrä ...