Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Agency 9 AB

"Bolaget skall bedriva verksamhet bestående i utveckling och licensiering av plattformsoberoende teknologi, produkter och lösningar för avancerad tredimensionell (3D) visualisering och spatial information samt att utöva därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Datakonsult - Information - Programvaruutgivare
Org.nr: 556634-7117
Företagsform: Aktiebolag