Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Coop Norrbotten EF

"Föreningens uppgift är att i samverkan med Kooperativa Förbundet främja sina medlemmars hushållsekonomi genom att på effektivaste sätt försälja och förmedla varor och tjänster som svarar mot medlemmarnas krav och önskemål, att bedriva kunskapsutveckling och information samt opinionsbildning avseende kooperativa värdeingar och konsumentfrågor."
Finns i branscher på Wedoo: Butiker - Information - Parfymaffärer - Restauranger
Org.nr: 797000-0944
Företagsform: Ekonomisk förening