Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

General Universal Research Union Sweden EF

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att: * Att för medlemmarna bygga en plattform för information, marknadsföring och försäljning. * Att skapa ett nätverk mellan föreningen och marknaden. * Att öppna möjligheterna för medlemmar att nå ut på Internet- marknaden. * Att vid alla tillfällen, marknadsföra General Universal Research Union Sweden och dess produkter. * Att genom ett utökat samarbete med andra privata och statliga organisationer, företag och enskilda, utveckla och bredda utbudet och marknadsutrymmet för föreningen General Universal Research Union Sweden och dess medlemmar."
Finns i branscher på Wedoo: Information - Marknadsföring
Org.nr: 769603-5703
Företagsform: Ekonomisk förening