Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Coompanion Norrbotten EF

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att tillhandahålla medlem rådgivnings- och informationstjänster. Därvid skall föreningen: - sprida de kooperativa idéerna - öka kunskapen och intresset för kooperation - främja en regional och lokal utveckling och framväxt av nya kooperativ - extern rådgivning och information ges av föreningen genom anställd personal, informatörer samt utsedda medlemmar."
Finns i branscher på Wedoo: Information - Konsult - Rådgivning
Org.nr: 716415-9043
Företagsform: Ekonomisk förening