Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rådgivning i Luleå

2learn Susanne Wallin Pettersson AB
Org.nr: 556784-3064
Bolaget ska bedriva utbildning såväl som ledarskapsutbildning som politikerutbildning, konsultation och rådgivning, utredningar inom kommunal och primärkommunal verksamhet samt framtagande av utbildningsmaterial, handböc ...
2nd Opinion AB
Org.nr: 556879-0181
Konsulttjänster inom områdena miljö och geoteknik, forskning och utveckling samt utbildning. Inom geoteknik utförs utredningsuppdrag, granskning och rådgivning. Inom miljöområdet utförs tjänster med inriktning mot förore ...
AB FörAndra
Org.nr: 556711-6891
Bolaget skall bedriva konsultation, rådgivning, journalistik och förlagsverksamhet, forskning, utbildning, utredning, analys, undersökningar, revision, utvärderingar, kurs-, logi och konferensverksamhet, konstnärlig verk ...
AFFIRMO Försäkringskonsult AB
Org.nr: 556571-4341
Bolaget skall bedriva förmedling och beståndsvård av försäkring och därmed sammanhängande rådgivning, samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Akolut AB
Org.nr: 556883-1134
Föremålet för bolagets verksamhet är finansiell rådgivning, skattekonsultationer och redovisningstjänster samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
AB Luleå Låskonsult
Org.nr: 556353-2554
Bolaget skall bedriva tillverkning, projektering, rådgivning, installation av lås, passage och larmsystem samt försäljning av inbrottsskyddande produkter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Fagerkull Affärskonsult
Org.nr: 556772-1757
Bolaget skall idka strategisk affärsutveckling och rådgivning inom management, marknadsföring, ekonomi, finansiering, personalutveckling samt äga och förvalta fast och lös egendom såsom fastigheter och värdepapper och dä ...
Aktiebolaget N.O. Lundström & Co
Org.nr: 556042-3526
Bolaget skall idka ekonomisk rådgivning, värdepappersförvaltning, medieproduktion, konsultation, samt därmed anhängande verksamhet.
ALE Entreprenad & Konsulting HB
Org.nr: 969716-8624
Materielhantering tunga maskiner såsom främst hjullastare, grävmaskiner och lastbilar samt markentreprenader, grävning och schaktning. Konsultverksamhet avseende företagsorganisation och information samt projektledning v ...
Alkit Communications AB
Org.nr: 556605-9738
Verksamheten skall bestå i att tillhandahålla teknologi och metoder för ett distribuerat arbetssätt vid produktutveckling med deltagare på geografiskt spridda orter. Med hjälp av kommunikation med hög hastighet, s.k. bre ...
Aluddens produktion & affärsutveckling AB
Org.nr: 556745-8913
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom centrumutveckling, projektledning, varumärkeshantering, affärutveckling, marknadsföring, organisation- och ledarskapsutveckling, rekrytering och rådgivning samt därmed förenlig ...
Analytic Minds AB
Org.nr: 556740-3141
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet kopplat till undersökningar såsom marknads-, kund- och personalundersökningar, samt analyser och rådgivning i anslutning därtill ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget be ...
Anders Burström Consulting AB
Org.nr: 556909-7735
föremålet för bolagets verksamhet är mental rådgivning, handel med värdepapper, investeringar inom olja och gas och därmed förenlig verksamhet.
Arktalas AB
Org.nr: 556855-9248
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt bedriva produktutveckling, rådgivning och utbildning med inriktning mot informationsteknik (IT), tele- och datakommunikation, handel med värdepapper, ävensom ...
Blad i Norr AB
Org.nr: 556928-1743
Aktiebolaget ska bedriva trädgårdsdesign, rådgivning, anläggning, beskärning, föreläsningar, kurser och försäljning av trädgårdsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
Bothnia Ekonomi & Juridik AB
Org.nr: 556609-0493
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara juridisk och ekonomisk rådgivning, konsulttjänster inom juridik, ekonomi och fastighetsvärdering samt äga och förvalta fastigheter. Bolaget ska även bedriva handel med fastigh ...
Brand Machine Europe AB
Org.nr: 559025-3679
Bolaget ska bedriva konsultation, rådgivning, konceptutveckling och produktutveckling företrädesvis inom sport-, fritid- och textilbranschen. Vidare skall bolaget äga och förvalta lös och fast egendom och därmed förenlig ...
BVE Resurs AB
Org.nr: 556735-8196
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet innefattande rådgivning inom och erbjudande av administrativa tjänster till företag samt annan därmed förenlig verksamhet.
Cecura AB
Org.nr: 556843-0093
Tillhandahåller rådgivning och konsulttjänster inom riskhantering, informationssäkerhet och IT-säkerhet.
Christer Enryd Revision & Rådgivning AB
Org.nr: 556773-0550
Bolaget ska bedriva revision, rådgivning, redovisning och deklaration samt därmed förenlig verksamhet.