Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

LCJ Konsult AB

"Aktiebolaget skall erbjuda konsulttjänster, råd och hjälp till företag och andra organisationer inom planering, organisation, effektivitet och styrning, information till företagsledning, tillhandahålla råd, ledning och operationellt stöd avseende ledningsfrågor, utformande av redovisningsmetoder eller förfaranden, program för kostnadsuppföljning, förfaranden för budgetstyrning. Bolaget skall vidare förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Information - Konsult - Konsulttjänster
Org.nr: 556920-5320
Företagsform: Aktiebolag