Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsulttjänster i Luleå

2nd Opinion AB
Org.nr: 556879-0181
Konsulttjänster inom områdena miljö och geoteknik, forskning och utveckling samt utbildning. Inom geoteknik utförs utredningsuppdrag, granskning och rådgivning. Inom miljöområdet utförs tjänster med inriktning mot förore ...
ActBizIT AB
Org.nr: 556929-9141
Bolaget skall bedriva kvalificerade konsulttjänster inom IT och managementområdet, utveckling av programvara och handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Amesto Solutions Purchasing AB
Org.nr: 556535-3355
Bolaget skall bedriva konsulttjänster och produktutveckling med inriktning mot dataområdet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Arnqvist & Sivenbring AB
Org.nr: 556874-3495
Att erbjuda konsulttjänster inom arkitektur, samhällsplanering och projektledning, samt kommunikation, ledarskaps- och grupputveckling till kommuner, myndigheter, organisationer och företag samt enskilda. Förvaltning av ...
BD Works AB
Org.nr: 556889-2474
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom företagsorganisation, affärs- och verksamhetsutveckling, personlrekrytering, handel och förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Bjurån Consultancy AB
Org.nr: 559029-6280
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning samt utföra konsulttjänster inom företagsledning, organisation, logistik, fysisk träning och därmed förenlig verksamhet.
Björnståhl konsult AB
Org.nr: 556900-8740
Konsulttjänster inom trävaruindustrin och därmed förenlig verksamhet samt handel med värdepapper.
Bokrev i Norr KB
Org.nr: 969701-1865
Konsulttjänster inom revision och företagsetableringar samt därmed förenlig verksamhet.
Bothnia Ekonomi & Juridik AB
Org.nr: 556609-0493
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara juridisk och ekonomisk rådgivning, konsulttjänster inom juridik, ekonomi och fastighetsvärdering samt äga och förvalta fastigheter. Bolaget ska även bedriva handel med fastigh ...
Bramberg Survey AB
Org.nr: 556877-8574
Aktiebolaget ska bedriva inspektions- och konsulttjänster till sjöfartssektorn, försäkringsbolag samt'uthyrningutställning av spelautomater och därmed förenliga verksamheter.
Bubastis AB
Org.nr: 556557-0255
Bolaget skall bedriva tillverkning, försäljning av tapeter, tyger och inredning samt tillhandahålla konsulttjänster inom järnvägssignalteknikområdet, erbjuda verksamhetsanalyser och därmed förenlig verksamhet
Castella Utbildning AB
Org.nr: 559004-9705
Bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt bedriva konsultation, utbildning och produktutveckling inom utbildningsområdet, utföra konsulttjänster inom ekonomi samt idka därmed förenlig verksamhet.
Cecura AB
Org.nr: 556843-0093
Tillhandahåller rådgivning och konsulttjänster inom riskhantering, informationssäkerhet och IT-säkerhet.
CN Trading HB
Org.nr: 969671-6084
Bolaget ska bedriva försäljning av kosmetika, parfymer, hälsovårdsprodukter och handel med konfektionsvaror. Försäljning av tjänster såsom psykoterapi och hälsovård samt konsulttjänster inom konfektionsindustrin och då f ...
Crearo Utveckling AB
Org.nr: 556925-5002
Crearo AB levererar konsulttjänster inom design och produktion av interaktiva utbildningar för webben och mobila enheter samt verksamhetsutveckling med inriktning mot processinförande i organisationer och därmed förenlig ...
Creative Consulting Almkvist AB
Org.nr: 556881-6242
Bolaget ska bedriva projektledning och konsulttjänster inom kulturella och kreativa näringar såsom mediaproduktion inom film och TV, hantverk, konst och teater, förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig ve ...
Crisp Strategic Marketing AB
Org.nr: 556902-2667
Företaget ska bedriva konsulttjänster inom marknadsföring och personalrekrytering. Företaget tillhandahåller även annonsmarknadsföring och ska bedriva förvaltning av värdepapper, fastigheter och därmed förenlig verksamhe ...
CS Kompetensutveckling AB
Org.nr: 556740-0048
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom kompetens- och affärsutveckling, bedriva uppfödning, träning och tävling med hästar, äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
DevExp Consulting AB
Org.nr: 556762-7970
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom telekommunikation och IT.
Diamtech AB
Org.nr: 559037-5902
Handel med ädelstenar och mineraler, Stenslipning, Identifiering och värdering av ädelstenar och smycken, Föreläsningar och utbildning, prospektering, gemmologiska och geologiska konsulttjänster.