Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Designtech Solutions AB

"Bolaget skall idka verksamhet bestående av utgivning av program- vara (även framtagning, utveckling av ickekundanpassad system- och programvara), annan konsultverksamhet avseende system- och programvara (kundanpassad), konsultverksamhet avseende företags organisation, information, annan teknisk konsultverksamhet, utbildningsservice, samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Information - Programvaruutgivare
Org.nr: 556578-3734
Företagsform: Aktiebolag