Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Information i Luleå

Norrbottens Media AB
Org.nr: 556730-4794
Bolaget ska själv eller genom ägande i dotterbolag bedriva publicistisk verksamhet, bland annat utgivning av periodiska skrifter samt arbeta med information och kommunikation.
Oricane AB
Org.nr: 556716-6805
Bolaget ska bedriva utveckling av teknik för lagring, sökning och klassificering av information, speciellt klassificering av internettrafik. Försäljning av tekniken i form av mjukvara och licensiering för implementering ...
Pantzare Information AB
Org.nr: 556557-2988
Bolaget skall erbjuda datainsamling, bearbetning, analys och distribution av information samt producera utredningar och prognoser, särskilt med regionalekonomisk inriktning. Vidare erbjuder bolaget heltäckande tjänster i ...
Plan Sju kommunikation AB
Org.nr: 556630-0363
Bolaget skall bedriva kommunikation, opinionsbildning, PR, medie- produktion, information, marknadsföring, projektledning, ut- bildning samt därmed förenlig verksamhet.
Projekt- och Byggledning i Sverige PBL AB
Org.nr: 556741-9782
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom projekt- och byggledning, företrädesvis inom anläggningsverksamhet ävensom bedriva verksamhet genom information och kommunikation inom media, it samt därmed förenlig verksamhet.
Sveriges StudentConsulting AB
Org.nr: 556556-1445
Bolaget skall bedriva konsulttjänster utförda av studenter från universitet och högskola samt via bifirmor bedriva kompetens- utveckling med rekrytering av toppstudenter från universitet och högskolor inom området data, ...
Tage Isaksson Arkitektkontor AB
Org.nr: 556828-0787
Bolaget skall bedriva arkitektverksamhet, projektledning, mediaproduktion, information och utbildning inom arkitektur och språk. Bolaget skall vidare förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Vidén Information AB
Org.nr: 556536-5029
Bolaget ska i kommunikationsbranschen bedriva processrådgivning, strategiska analyser, projektledning, textproduktion, kommunikationskonsulttjänster och marknadsföring samt internationell affärsrådgivning och konsulttjän ...