Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Luleå

Admasters AB
Org.nr: 556714-9272
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom inriktningarna redovisning, administration, ekonomi, företagsledning, organisationsutveckling, HR-funktion, kommunikation samt utbildning. Förvalta värdepapper och därmed förenl ...
Admina HB
Org.nr: 969677-7391
Konsultuppdrag inom ekonomi och redovisning.
AnnaM Redovisning AB
Org.nr: 556804-9836
Bolaget ska utföra tjänster inom området affärsredovisning och administration samt därmed förenlig verksamhet. I tjänsterna ingår bland annat bokföring, redovisning, upprätta och lämna deklarationer, samt upprätta bokslu ...
Aranja Redovisning och Administration AB
Org.nr: 556559-2234
Bolaget skall tillgodose kunder med bokförings- och administrationstjänster samt idka därmed förenlig verksamhet.
BAC Group AB
Org.nr: 556373-8516
Bolaget skall äga och förvalta aktier i dotterbolag med dels industriell inriktning mot sågverk och tillhörande vidareförädling och dels handelsverksamhet med komplett byggmaterial- och inredningssortiment samt verktyg, ...
Bokrev HB
Org.nr: 969727-5544
Redovisning, konsultationer kring företags ekonomi, bolagsregistrering samt därmed förenlig verksamhet.
Boltemo Ekonomi AB
Org.nr: 556984-1645
Aktiebolaget ska ha verksamhet inom redovisning, bokföring och därmed förenlig verksamhet.
Christer Enryd Revision & Rådgivning AB
Org.nr: 556773-0550
Bolaget ska bedriva revision, rådgivning, redovisning och deklaration samt därmed förenlig verksamhet.
Cirecom AB
Org.nr: 556987-2111
Service, installation, bygg inom fiber & kopparkommunikation. Samt övriga tjänster inom telecom branschen. Tjänster inom redovisning och bokföring.
CT Bolagsredovisning AB
Org.nr: 556923-5491
Aktiebolaget ska utföra tjänster inom företagsadministration, redovisning och ekonomiska konsultationer samt upplägg och leverans av aktiebolag jämte därmed förenlig verksamhet.
Cybercorp AB
Org.nr: 556598-6733
Bolaget ska bedriva konsultation avseende utveckling av verksamhet inom företag med hjälp av IT-baserade informations- system, konsultverksamhet avseende företagsorgansisation, redovisning, bokföring och skatterådgivning ...
HR-Kompassen Norrbotten AB
Org.nr: 556970-4603
Bolaget ska bedriva HR-frågor: förändringsarbete, konflikthantering, arbetsmiljö, lagar och avtal, rehabilitering, policys, värderingar, ledningsfrågor. Handledning: Ledarskapscoachning, karriärcoachning, mentorskap. Utb ...
HSB Norr ek. för.
Org.nr: 797000-0845
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att * verka för bostadskooperation samt de konsument- och miljö- intressen som relaterade till byggandet och boendet * främja bosparande i av ...
I S J Konsult AB
Org.nr: 556903-6592
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och beskattning, företagsledning och administration, handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
INJ Ekonomitjänst i Gellivare AB
Org.nr: 556827-4848
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva redovisning, bokföring löneredovisning, bokslut, årsredovisningar, deklarationer, handel med aktier, upprättande av enklare bouppteckningar, försäljning av hudvårdsprodukt ...
Investment & Holding Nordic AB
Org.nr: 556878-9571
Bolaget ska direkt eller indirekt förvalta, köpa och sälja aktier och andra värdehandlingar, bidra med riskkapital till samt utveckla nya idéer och uppfinningar inom tjänstesektorn, förmedla aktier i bolag kring innovati ...
Jojeno i Luleå AB
Org.nr: 556862-3432
Bolaget skall bedriva redovisningsbyråverksamhet med inriktning på skatter, bokföring och redovisning, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
L&R Intressenter AB
Org.nr: 556807-9908
Bolaget har till föremål förs in verksamhet att direkt eller indirekt, äga och förvalta aktier i dotterbolag, samt förvalta fast och lös egendom. Vidare skall bolaget bedriva utveckling av affärskoncept inom lek och röre ...
Lek och rörelse Holding i Luleå AB
Org.nr: 556732-5294
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta aktier i dotterbolag samt förvalta fast och lös egendom. Vidare ska bolaget bedriva utveckling av affärskoncept inom lek- och rörelseområdet samt svara för ...
Luleå Konsult och Försäljnings AB
Org.nr: 556089-1185
Bolaget skall bedriva handel med kontorsvaror, uthyrning av fordon samt kunsulttjänster inom redovisning och administration såsom bokföringstjänster, samt utbildning i data för nybörjare, hjälpa småföretagare med Interne ...