Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

L&R Intressenter AB

"Bolaget har till föremål förs in verksamhet att direkt eller indirekt, äga och förvalta aktier i dotterbolag, samt förvalta fast och lös egendom. Vidare skall bolaget bedriva utveckling av affärskoncept inom lek och rörelseområdet samt svara för koncerngemensamma frågor och utföra viss koncerngemensamma funktioner avseende utveckling, finansiering, redovisning och juridik samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Juridik - Redovisning
Org.nr: 556807-9908
Företagsform: Aktiebolag