Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lek och rörelse Holding i Luleå AB

"Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta aktier i dotterbolag samt förvalta fast och lös egendom. Vidare ska bolaget bedriva utveckling av affärskoncept inom lek- och rörelseområdet samt svara för koncerngemensamma frågor och utföra vissa koncerngemensamma funktioner avseende utveckling, finansiering, redovisning och juridik samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Juridik - Redovisning
Org.nr: 556732-5294
Företagsform: Aktiebolag