Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Cybercorp AB

"Bolaget ska bedriva konsultation avseende utveckling av verksamhet inom företag med hjälp av IT-baserade informations- system, konsultverksamhet avseende företagsorgansisation, redovisning, bokföring och skatterådgivning. Vidare ska bolaget bedriva verksamhet inom litterärt och konstnärligt skapande samt utgivning av böcker och tidskrifter och annan förlagsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bokföringsbyrå - Böcker - Konsult - Redovisning
Org.nr: 556598-6733
Företagsform: Aktiebolag