Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

BAC Group AB

"Bolaget skall äga och förvalta aktier i dotterbolag med dels industriell inriktning mot sågverk och tillhörande vidareförädling och dels handelsverksamhet med komplett byggmaterial- och inredningssortiment samt verktyg, svara för koncerngemensamma frågor och utföra vissa koncerngemensamma funktioner avseende bl a koncernens utveckling, finansiering, redovisning, juridik och skattefrågor, att äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Byggmaterial - Fastigheter - Juridik - Redovisning - Verktyg
Org.nr: 556373-8516
Företagsform: Aktiebolag