Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Byggmaterial i Luleå

Aspholme Försäljning AB
Org.nr: 556903-8572
Partihandel med virke och byggmaterial.
BAC Group AB
Org.nr: 556373-8516
Bolaget skall äga och förvalta aktier i dotterbolag med dels industriell inriktning mot sågverk och tillhörande vidareförädling och dels handelsverksamhet med komplett byggmaterial- och inredningssortiment samt verktyg, ...
FINAB - Försäljning i Norr AB
Org.nr: 556935-3963
Aktiebolaget ska bedriva partihandel med virke och andra byggmaterial samt därmed förenliga verksamheter.
Innovativa Hem Norden AB
Org.nr: 556440-2237
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning och uppförande av lågenergihus, passivhus och därtill hörande arbeten. Upprättande av handlingar, ritningar och övriga dokumentationer. Försäljning av byggmaterial via but ...
Konstanta Group AB
Org.nr: 556999-8635
Aktiebolaget ska bedriva bilverkstadsverksamhet, allmän bilservice inklusive däckbyte, partihandel med bildäck och reservdelar, svets- och montagearbeten, partihandel med byggmaterial, handel med motorfordon, handel med ...
Laminatexperten Luleå HB
Org.nr: 969762-6415
Byggbolag som bedriver renoveringar till och om byggnationer måleri och golvläggning och försäljning av byggmaterial.
Nordic Competence League i Norrbotten AB
Org.nr: 556940-5201
Bolaget skall idka handel med stålkonstruktioner, byggmaterial och därmed sammanhängande tjänster, markentreprenad, konstruktioner, bemanning och rekrytering samt övrig konsultverksamhet, handel med värdepapper och därme ...
Norrlandskök i Luleå AB
Org.nr: 556960-5453
Bolaget ska bedriva försäljning och installation av kök och kaminer samt byggmaterial, försäljning av värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
Produktiva Bygg i Luleå AB
Org.nr: 556911-9083
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggverksamhet samt försäljning av byggmaterial och därmed förenlig verksamhet.
Stål och Plåt i Gammelstad AB
Org.nr: 556523-2344
Bolaget skall bedriva handel med handelsstål, plåt och övrigt byggmaterial, både import och export, fastighetsförvaltning, handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Stål och Plåt i Luleå AB
Org.nr: 556778-1447
Föremålet för bolagets verksamhet är handel med handelsstål, plåt och övrigt byggmaterial, både import och export, fastighetsförvaltning, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
TM Trend Four Home and Store in Luleå AB
Org.nr: 556678-9839
Bolagets verksamhet är försäljning av byggmaterial och inredning och därmed förenlig verksamhet.
Zentrus AB
Org.nr: 556689-7913
Bolaget skall bedriva handel med fordon, entreprenadmaskiner, båtar, byggmaterial. Bolaget skall även bedriva byggverksamhet och fastighetsförvaltning samt ävensom därmed förenliga verk- samheter.