Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verktyg i Luleå

BAC Group AB
Org.nr: 556373-8516
Bolaget skall äga och förvalta aktier i dotterbolag med dels industriell inriktning mot sågverk och tillhörande vidareförädling och dels handelsverksamhet med komplett byggmaterial- och inredningssortiment samt verktyg, ...
Bengt Stillborg AB
Org.nr: 556757-3869
Bolaget skall på konsultbasis bedriva teknisk- organisations- och managementverksamhet samt äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt annan därmed förenlig verksamhet.
Firec AB
Org.nr: 556948-7969
Företaget är verksamt inom bygg, brand och brandskydd samt därmed förenlig verksamhet. I huvudsak bedriva entreprenad inom hemautomation, byggbranschen, brandtätningar, måleri, el och städning. Företaget kommer även sälj ...
Gestamp HardTech AB
Org.nr: 556387-7330
Bolaget skall bedriva tillverkning och manufakturering av produkter av stål samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Hill-Rom AB
Org.nr: 556604-1579
Bolaget skall bedriva import, export, marknadsföring, försäljning, uthyrning, installation, underhåll 'reparation av alla typer av verktyg, maskiner, utrustning och inredning avsedda att användas för 'inom hälso-, sjuk- ...
KMF i Kiruna AB
Org.nr: 556853-5792
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva mekanisk verksamhet innefattande maskintillverkning och försäljning av hydraulikkomponenter samt därmed förenlig verksamhet.
Konstnärernas Kollektivverkstad i Luleå EF
Org.nr: 769603-3344
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska och konstnärliga intressen genom att: * ge möjlighet till konstnärligt arbete enskilt och i grupp * tillhandahålla medlemmarna föreningens utrustning och verktyg ...
Konstnärsgruppen i Luleå EF
Org.nr: 769602-4624
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska och konstnärliga intressen genom att ge möjlighet till konstnärligt arbete enskilt och i grupp, driva konstnärligt inriktade projekt, i vilka medlemmarna bereds a ...
Laitis Handels AB
Org.nr: 556434-9164
Bolaget skall bedriva försäljning av verktyg, maskiner och bil tillbehör samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också ha som verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom.
Laitis i Kiruna AB
Org.nr: 556925-8964
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av verktyg, maskiner och biltillbehör samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet ...
LAVINS i Luleå AB
Org.nr: 559040-2581
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företags- och organisationsutveckling, bedriva teknisk konsultverksamhet inom industriteknik, tillverka maskinkomponenter, bedriva handel och uthyrning av verktyg samt maskine ...
Luleå Automation AB
Org.nr: 556672-2970
Bolaget skall utveckla, tillverka, sälja och hyra ut automatiserad produktionsutrustning och verktyg för verkstadsmaskiner och tillhörande kringutrustning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Nordisk Framtid AB
Org.nr: 556406-6479
Bolaget skall tillhandahålla tjänster inom synvård, såsom synundersökning, glasögon- och kontaktlinstillpassning, förvaltning av värdepapper, konsultation inom handel, optikertjänst, samt bokföring och redovisning, impor ...
OLARIT invest AB
Org.nr: 559003-9912
Föremålet för bolagets verksamhet är förvaltning av aktier och andra värdepapper, uthyrning av personal och verktyg och konsultationer och därmed förenlig verksamhet.
Uteco Sverige Ek. för.
Org.nr: 769601-9186
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva biluthyrning till medlemmarna, import av bilar, motorfordon, verktyg samt därtill hörande verksamhet, föreningen skall även förva ...
Waltor Luleå KB
Org.nr: 969776-9595
Försäljning utav byggvaror såsom bygg verktyg och liknande produkter genom besök hos lokala byggföretag samt byggarbetsplatser.
WL Progress AB
Org.nr: 556941-5572
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av verktyg till återförsäljare och detaljhandel samt direkt till konsument via e-handel och därmed förenlig verksamhet.