Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

AnnaM Redovisning AB

"Bolaget ska utföra tjänster inom området affärsredovisning och administration samt därmed förenlig verksamhet. I tjänsterna ingår bland annat bokföring, redovisning, upprätta och lämna deklarationer, samt upprätta bokslut och årsredovisning. Bolaget ska även bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Administration - Bokföringsbyrå - Redovisning
Org.nr: 556804-9836
Företagsform: Aktiebolag