Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Luleå

Luleå WashTek AB
Org.nr: 556975-9011
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning av kemtekniska produkter, storköksutrustning, förbrukningsvaror till hotell- och restaurangbranschen samt reparationer av maskiner. Bolaget ska även bedriva lokalvård, för ...
Nordisk Framtid AB
Org.nr: 556406-6479
Bolaget skall tillhandahålla tjänster inom synvård, såsom synundersökning, glasögon- och kontaktlinstillpassning, förvaltning av värdepapper, konsultation inom handel, optikertjänst, samt bokföring och redovisning, impor ...
NRT Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556280-4798
Bolaget skall bedriva redovisningsbyråverksamhet med inriktning på skatter, bokföring och redovisning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också bedriva entreprenadverksamhet med traktor samt därmed förenlig ve ...
Nöjesgruppen i Luleå AB
Org.nr: 556813-7243
Bolaget skall driva verksamhet med inriktning på restaurang-, sportbar- och evenemangsverksamhet. Äga och förvalta aktier i dotterbolag med likartad verksamhet samt svara för koncern-, gemensamma frågor och utföra vissa ...
Repaid VAT in Sweden AB
Org.nr: 556411-1291
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende administration och redovisning av mervärdesskatt samt bärhandel och kommersiell uthyrning av fritidslokal ävensom därmed förenlig verksamhet.
Revisionsbyrån Lehto & Partner AB
Org.nr: 556517-4215
Bolagets verksamhet är att bedriva revision, redovisning samt skatte- och ekonomisk rådgivning och därmed förenlig verksamhet.
Småföretagsbyrån i Sverige AB
Org.nr: 556868-4475
Bolaget ska utföra tjänster inom området affärsredovisning och administration samt därmed förenlig verksamhet. I tjänsterna ingår bland annat bokföring, redovisning, upprätta och lämna deklarationer, samt upprätta bokslu ...
Tactic i Luleå AB
Org.nr: 556420-8774
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom affärs- och företagsutveckling, projektledning, personaluthyrning, marknadsföringsuppdrag, incentivearrangemang, reklamförsäljning, ekonomisk redovisning och idka därmed fören ...
TRYGGEK HB
Org.nr: 916597-6375
Redovisning - ekonomitjänster.
Tumrullaren AB
Org.nr: 556626-7539
Aktiebolaget skall bedriva programutveckling, försäljning av program och programrättigheter, webbdesign, data och programvaru- support, nätverkslösningar. Internet handel med försäljning av hård- ochmjukvara, utbildninga ...
Vinn Trav och Konsult AB
Org.nr: 556821-5122
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning samt tävlingsverksamhet med travhästar och därmed förenlig verksamhet.
Wahlquist Redovisning & Revision AB
Org.nr: 556097-3579
Bolaget skall bedriva redovisning och revisionsverksamhet, även förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.