Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Göteborg

3Way AB
Org.nr: 556968-4417
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva verksamhet inom nedan nämnda områden: Konsultverksamhet och utbildning inom logistik, transport, stadsplanering, hållbar utveckling, arkitektur och inredning, samt därmed förenlig ...
6D Sustainability AB
Org.nr: 556931-4007
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom området hållbar utveckling samt därmed förenlig verksamhet. Med hållbar utveckling menas här t.ex. miljö, hälsa & säkerhet, produktsäkerhet, kvalite ...
A+A Communication AB
Org.nr: 556332-2014
Bolaget ska driva designbyråverksamhet avseende marknadsföring, internet, multimedia och utställningar inom reklam och IT-branschen och därmed förenlig verksamhet.
A. Ekström Konsult AB
Org.nr: 556417-6740
Bolaget ska bedriva handel med värdepapper, konst och antikviteter, köpa och sälja fastigheter, medicinsk konsultation, utveckla heminredningsartiklar samt utföra bokföring och administrativa tjänster ävensom idka därmed ...
A.M.A Sports Agency AB
Org.nr: 556679-2627
Aktiebolagets verksamhet ska vara spelareagentur, spelarförmedling, marknadsföring, försäljning av idrottsutrustning, utbildning sam event. Därtill handel med värdepapper.
AB Decoctor
Org.nr: 556907-2993
Föremålet för företagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom organisationsutveckling och redovisning samt äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
AB Gothenburg European Office
Org.nr: 556131-3114
Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att skapa ett mervärde för Göteborgs Stads invånare, forskningsinstitut och näringsliv, samt bidra till visionen om en bärkraftig stad med konkurrenskraft och hållbar utvec ...
AB Solvut
Org.nr: 559021-8789
Aktiebolaget ska erbjuda konsultverksamhet inom socialt arbete, främst riktat till socialtjänster. Detta omfattar bland annat att bistå med verksamhetsutveckling (såsom hur en socialförvaltning kan organisera sig för att ...
AB Templar Events
Org.nr: 556530-4507
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom mediaområdet samt projektleda och sälja arrangemang och events och därmed förenlig verksamhet.
Abrigo Konsult HB
Org.nr: 969763-1217
Konsult inom affärsområdenda, projektledning (bygg), företagsutveckling, juridik, finansiering samt ekonomisk och teknisk förvaltning inom fastighetsområdet.
Accentum Juridik AB
Org.nr: 556473-4902
Bolaget skall bedriva juridisk rådgivning samt konsultverksamhet avseende översättning av facklitteratur, utbildning, juridik och organisation ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Acqua Limone Trading AB
Org.nr: 556339-6158
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper såsom varumärken och rättigheter, därtill bedriva tillverkning samt detalj- och grosshandel med konfektionsvaror, kosmetika, bagerivaror, glasögon och accessoarer ävensom idka d ...
Active Law i Göteborg AB
Org.nr: 556904-4265
Föremålet för bolagets verksamhet är konsulttjänster inom juridik och ekonomi, köp, förmedling och försäljning av fast egendom och värdepapper, förvaltning av lös egendom och därmed liknande verksamhet.
Affacio AB
Org.nr: 556903-5909
Tjänster inom ekonomi och organisation, verksamhetsutveckling, rådgivning kring organisations- och redovisningsfrågor samt övriga administrativa uppgifter.
Affärsbyrån S:t Pauli AB
Org.nr: 556610-6349
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, juridik, management och därmed förenlig verksamhet.
AB Archibald
Org.nr: 556400-3860
Aktiebolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper, konsult- verksamhet och undervisning inom psykologi, konsultverksamhet och undervisning inom juridik samt handel med konst.
Aktiebolaget Aristoi
Org.nr: 556827-0010
Bolaget skall köpa, förvalta och sälja värdepapper, uthyra, förvalta och sälja fastigheter, tillhandahålla rådgivningstjänster med inriktning mot utveckling av företag och organisationer, rådgivningstjänster inom bygg- o ...
Aktiebolaget Kulturtuben
Org.nr: 556329-3207
Bolaget skall producera och administrera underhållning, bedriva konstnärlig verksamhet, samt idka handel med värdepapper och fastigheter ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
ALA HB
Org.nr: 969713-0624
Konsultuppdrag åt företag inom turism och evenemangsindustrin. Ekonomiska och samhällsvetenskapliga analyser av ovan nämnda företag.
Alexander Clarensius Konsult AB
Org.nr: 556938-1972
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- verksamhet med inriktning på hotell, restaurang och turism samt därmed förenlig verksamhet.