Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Göteborg

Preopening Management AB
Org.nr: 556912-0826
Konsultering inom Hotell och Restaurang, ny och ombyggnation, inköp, organisation, utbildning och därmed förenlig verksamhet.
Prevalens i Väst AB
Org.nr: 556941-0623
Konsultverksamhet inom statistik och epidemiologi samt därmed förenliga tjänster.
PrimeSafe AB
Org.nr: 559011-9763
Bolaget ska bedriva säkerhetskonsultverksamhet, säkerhetsutbildning, försäljning av säkerhetsprodukter och förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Primo AB
Org.nr: 556085-0470
Aktiebolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper, konsultverksamhet och undervisning inom psykologi, konsultverksamhet och undervisning inom juridik.
PRIORA AB
Org.nr: 556559-0022
Bolaget skall tillhandahålla tjänster inom kvalitets-, och miljöområdet avseende införande av ledningssystem samt därmed förenlig verksamhet. Ledningssystem är ett effektivt och strukturerat arbetssätt som olika företag ...
Proak Brandkonsult AB
Org.nr: 556964-6796
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla tjänster, rådgivning och produkter inom brandskydd, riskhantering, säkerhet och projektledning samt därmed förenlig verksamhet.
ProCorp AB
Org.nr: 556439-5647
Bolaget skall bedriva utbildnings- och konsultverksamhet inom företagsekonomi och ekonomistyrning samt i anslutning till dessa näraliggande forskning och utveckling samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också be ...
Profidenzia AB
Org.nr: 556814-7184
Bolaget ska bedriva affärsförädling, marknadsundersökningar, konsultationer avseende företags organisation, köp och försäljning av bolag, investeringar i värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Profile 75 AB
Org.nr: 556682-0881
Bolagets verksamhet ska bedriva försäljning av arbetskläder och profilkläder samt äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Profitia Förvaltnings AB
Org.nr: 556640-8430
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter, handel med aktier och andra värdepapper, konsultverksamhet och eventarrangör inom etniska frågor, handel med konfektion samt därmed förenlig verksamhet.
Pronova Human Resource Network AB
Org.nr: 556578-1613
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom rekrytering och urval ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
PSG Bemanning & Ekonomi AB
Org.nr: 556951-5231
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bemanning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva konsulttjänster inom ekonomi och därmed förenlig verksamhet.
PSG Bevakning AB
Org.nr: 556837-4986
Bolaget ska bedriva verksamhet inom säkerhet och bemanning i form av bevakningsföretag samt därmed förenlig verksamhet.
Purch AB
Org.nr: 556819-9284
Föremålet för bolagets verksamhet är inköpstjänster inom sjuk- vårdsområdet och därmed förenlig verksamhet.
Purehelp.se Sweden AB
Org.nr: 556774-1771
Bolaget skall bedriva verksamhet med att förmedla tjänster inom digitala medier, annonsförsäljning och online-tjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Q-sec HB
Org.nr: 969774-8441
Bolaget skall bedriva verksamhetsetableringar samt konsultativa tjänster inom media, kommunikation samt därmed förenlig verksamhet.
Qbicon Holding AB
Org.nr: 556765-3570
Bolaget ska äga och förvalta aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
QuantPower AB
Org.nr: 556999-9278
Bolagets ändamål är att bedriva avancerad forskning och utveckling av effektiva IT-lösningar inom områden där man hanterar stora system och stora datamängder, speciellt inom området för krafthandel och inom finansbransch ...
R. C. Bövik Ekonomi & Juridik AB
Org.nr: 556437-0137
Bolaget skall bedriva ekonomisk och juridisk rådgivning samt undervisning, äga och förvalta värdepapper och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
R2B of Sweden AB
Org.nr: 556801-0515
Bolaget skall bedriva inkubatorverksamhet innefattande konsultverksamhet inom juridik och affärsstrategier samt därmed förenlig verksamhet.