Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Göteborg

Sternberg Golf Services AB
Org.nr: 556631-0289
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom golfbranschen såsom bananläggning, projektering och även golfinstruktionsverksamhet. Uthyrning och handel med anläggningstillgångar, handel med värdepapper och finansiella ins ...
Stora Enso Logistics AB
Org.nr: 556039-8694
Bolaget skall ombesörja inköp av sjö-, bil- och järnvägstransporter ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet.
Structor Miljö Väst AB
Org.nr: 556747-0181
Bolaget skall bedriva miljökonsultverksamhet avseende upprättande av miljökonsekvensbeskrivningar, riskanalyser, miljölednings- system, utredning av förorenade områden, miljöinventering samt utredningar och projektlednin ...
Struktur/Olsson & Westerlind HB
Org.nr: 969703-0923
Konsultverksamhet inom miljöområdet, riktat mot organisationer, myndigheter och företag.
Superkonsult Sweden AB
Org.nr: 559025-9957
Ingenjörstjänster, projektledning, affärsutveckling och konsultverksamhet inom industrin, fordonsindustrin och detaljhandeln samt fotomodellverksamhet.
Svensk & Rysk Juridik, AB
Org.nr: 556849-1277
Aktiebolaget ska bedriva juridiska 'tjänsterkonsultverksamhet, vägledning för flyktingar och invandrare, tolkning, översättning, undervisning, marknadsföring.
Svensk säkerhetsvision HB
Org.nr: 969735-1063
Utbildning av butikspersonal i säkerhetstänkande, huvudsakligen i föreläsningsform men även med vissa praktiska moment.
Svenska Golfrestauranger AB
Org.nr: 556826-3940
Servicebolag till medlemsorganisation som sysslar med rådgivning kring drift av golfrestaurang samt därmed förenlig verksamhet.
Svenska Göteborgsmäklarna AB
Org.nr: 556606-2435
Bolaget ska bedriva verksamhet att anvisa lokaler, bostäder och affärsmäkleri samt därmed förenlig verksamhet.
Svenska Krögare AB
Org.nr: 556837-8128
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet för restauranger och nattklubbar i Sverige samt därmed förenlig verksamhet.
Svenska Ledargruppen AB
Org.nr: 556209-5157
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom i första hand verk- samhetsområdet human resource och säkerhet. Konsulterande verksamht och rådgivning inom organisations- och ledarrelaterade frågor. Utbildning och övrig av ...
Sveriges Fiskares Service AB
Org.nr: 556224-1082
Bolaget skall bedriva serviceverksamhet för fiskare anslutna till Sveriges Fiskares Riksförbund ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Swea Group AB
Org.nr: 556844-1728
Aktiebolaget ska bedriva byggnads- och markarbeten, fastighetsskötsel, städning, förmedling av personal samt handel med maskiner och varor inom byggbranschen och fast egendom.
SwingKids AB
Org.nr: 556905-4876
Bolaget ska bedriva artistmanagement inom musikbranschen och skivbolag, samt därmed förenlig verksamhet.
Sylvain Marron AB
Org.nr: 556846-6642
Bolaget ska verka inom konditori- och bageribranschen och därmed förenlig verksamhet.
Sysarus AB
Org.nr: 559030-2518
Bolaget ska sälja konsulttjänster inom teknik och administration samt äga och förvalta lös egendom och ha med dessa förenliga verksamheter.
Sätila SSBI AB
Org.nr: 556738-4838
Bolagets verksamhet är att invensteringar i små och medelstora företag, utföra konsutltjänster inom bolagsadministration och förvaltning samt förmedla pr-tjänster.
SöderbergFrendberg Koncept HB
Org.nr: 969773-1108
Handelsbolaget ska bedriva verksamhet genom försäljning av inredningsdetaljer, accessoarer, konst och fika. Konsulttjänster inom homestyling och upplevelse-baserad marknadsföring till privatpersoner och företag samt därm ...
T. Sjogren Consulting AB
Org.nr: 556792-5747
Bolaget ska förmedla och karriärsutveckla ishockeyspelare och ishockeytränare inom Europa och emellan Europa, Ryssland och Nordamerika, vidare skall bolaget även arbeta med informationsinhämtning samt scouting för ishock ...
Talento Branding AB
Org.nr: 556902-6049
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och arbeta med företags och organisationers arbetsgivarvarumärke genom strategisk kompetensförsörjning. Verksamheten fokuserar även på marknadsförande aktiviteter och evenemang mel ...