Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Göteborg

CLRcon AB
Org.nr: 556754-4654
Bolaget skall bedriva konsultation och bemanning främst avseende ledningssystem för produktsäkerhet, kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt därmed förenlig verksamhet.
ClubCities AB
Org.nr: 556980-4080
Bolaget skall ordna event och erbjuder projektledning och konsulttjänster inom It och evenemang och därmed förenlig verksamhet.
Clubnet AB
Org.nr: 556300-6310
Bolaget skall bedriva rådgivning och information inom områdena juridik, finans och försäkring, företagsutveckling, köp och försäljning och export av present- och reklamartiklar och kläder, export- och marknadsföringskons ...
Coffee Lab Sweden AB
Org.nr: 556959-6504
Bolaget ska driva rörelse inom kaffebranschen. Försäljning genom butik och webbutik, samt därmed förenlig verksamhet.
COGNITOR AB
Org.nr: 556779-6023
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet främst inom juridik och affärsutveckling. Bolaget ska bedriva marknadsföring, försäljning, projektledning, processstöd och utbildning avseende ovan nämnda verksamheter och avseende a ...
Concept Management Sweden AB
Org.nr: 556840-2043
Bolaget ska utveckla och bedriva event över hela världen, samt därmed förenlig verksamhet.
Consili AB
Org.nr: 556632-2383
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva försäljning av administrativa dataprogram och konsulttjänster, äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Crafoord Improvement Consultants AB
Org.nr: 556568-7612
Aktiebolaget ska bedriva företagsrådgivning inom områdena kvalitet och miljö, handel med värdepapper, äga och förvalta fast egendom, samt därmed förenlig verksamhet.
Creative Expo & Eventproduktion Scandinavia AB
Org.nr: 556842-2520
Bolaget ska arbeta med: Färdigpaketerade aktiviteter, events mot företag och slutkonsument. Konferensarrangemang, resor i Sverige och utomlands. Kickoffer, festarrangemang och skräddarsydda events , upplevelser. Trycksak ...
Cred 7 Management Sweden AB
Org.nr: 556212-3934
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet såsom kommunal och regional utvecklingsrådgivning, framtagning och genomförande av utvecklingsplaner, varumärkes- och förtroendefrågor för individer, företeelser, bolag och regione ...
Cresco Sportspartner AB
Org.nr: 556484-6177
Bolaget skall ge råd och bistånd inom marknadsföring.
Custor Solutions AB
Org.nr: 556903-8739
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet inom personalbemanning samt konsultverksamhet beträffande organisations-, kvalitets- samt säkerhetsfrågor jämte annan därtill förenlig verksamhet.
DAHLINS FÖRETAGSFÖRMEDLING OCH AFFÄRSBYRÅ KB
Org.nr: 916842-1783
Förmedling av rörelser, bolag, kommersiella fastigheter, bolagsbildningar och därmed förenlig verksamhet.
Dancing Dingo Consulting AB
Org.nr: 556893-3377
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom restaurang och barverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Daniel Jadepalm AB
Org.nr: 556986-3391
Aktiebolaget ska leverera konsulttjänster inom IT och därmed förenlig verksamhet.
DFX Productions HB
Org.nr: 969740-3179
Musikaliskt framträdande med gruppen The Skull Defekts samt skivproduktion, inspelning och utgivande av musik.
Dipity Technologies AB
Org.nr: 559032-9735
Bolaget skall utveckla och sälja digitala plattformar för rekrytering och bemanning, förmedla personal genom bemanning och rekrytering till företag, samt bedriva handel med värdepapper och därmed förenliga tjänster.
Double Happiness Consulting AB
Org.nr: 556631-1873
Bolaget ska bedriva egna projekt och konsultverksamhet inom konst, kommunikation och socialt entreprenörskap jämte produktion, förvaltning och handel med konst och designföremål samt därmed förenlig verksamhet.
dOxos Clinical Data Services AB
Org.nr: 559003-2925
Konsultverksamhet samt utveckling och tillhandahållande av elektroniska verktyg (web-baserade eller som annan mjukvara), inom klinisk och medicinsk forskning Äga och förvalta värdepapper, lös och fast egendom, för en beg ...
E-Bolagstorget AB
Org.nr: 556783-4790
Som huvudverksamhet förmedla mindre och medelstora företag mellan säljare och köpare. I samband med detta eller separat även utföra uppdrag som företagskonsult samt utföra företagsvärderingar. Handel och förvaltning av v ...