Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Göteborg

Ewing & Barnes AB
Org.nr: 556895-8648
Konsultverksamhet inom strategisk marknadsföring. Upptäcka och utveckla talanger samt marknadsföra artister och musik på en internationell basis. Management och projektledning.
Fastighets AB Staketet
Org.nr: 556833-1432
Aktiebolagets verksamhet ska vara att förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Fastighetsägarna GFR AB
Org.nr: 556156-0839
Bolaget erbjuder tjänster inom stadsutveckling, juridik, hyresförhandling och energi. Genom kursverksamhet, egen periodisk tidskrift och nyhetsbrev sprider bolaget aktuell information om frågor som berör fastighetsbransc ...
Fenix Hospitality Sweden AB
Org.nr: 556672-1360
Bolaget skall äga och förvalta hotellvarumärken och därtill förknippade produkter, samt sälja tjänster till företag verksamma inom hotellbranschen.
FGI Feed Good Incorporated AB
Org.nr: 556688-2048
Bolaget skall bedriva fcafé- och restaurangverksamhet, catering och event, företagskonsultationer avseende företagsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Fintax Sweden KB
Org.nr: 969774-4275
Bedriva finansiella stödtjänster till redovisningsbyråer, bolagsbildning och juridik och därmed förenlig verksamhet.
Fiona Lou AB
Org.nr: 556897-8901
Bolaget skall bedriva försäljning av kläder och accessoarer samt personaluthyrning, event, äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Fjällmans Juridik AB
Org.nr: 556778-7139
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva juridik verksamhet, fastighetsförvaltning och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Flagstone AB
Org.nr: 556632-2037
Bolaget skall bedriva artistmanagement, juridisk rådgivning samt handel med värdepapper äga och förvalta fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Forte Fortissimo AB
Org.nr: 556660-6553
Bolaget ska bedriva handel med kläder, avfallskvarnar och uppfinningar.
Fotoassistenterna Sverige HB
Org.nr: 969725-5314
Agenturverksamhet för fotoassistenter.
Fredag Kommunikation AB
Org.nr: 556774-5277
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva event-, PR- och reklamverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Frejs Konsulter AB
Org.nr: 556325-7004
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva bokförings- och redovisningstjänster, konsultverksamhet avseende skatte-, organisations- och finansieringsfrågor och juridik samt därmed förenlig verksamhet.
Frida Ronge Food & Consulting AB
Org.nr: 556967-7866
Aktiebolaget ska bedriva rådgivning och konsultationer inom restaurang- och matbranschen.
Frölunda Hockey Utveckling AB
Org.nr: 556768-0029
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att - direkt eller inderekt genom dotter- eller intresseföretag - bedriva ishokey- verksamhet på elitnivå, förvärva och förvalta fast egendom eller anläggning att brukas för is ...
Funkis Invest HB
Org.nr: 969705-6282
Kapitalförvaltning, finansiell och juridisk rådgivning, utbildning inom juridik och marknadsföring.
Förenade Bolag i Sverige KB
Org.nr: 969683-4101
Juridisk rådgivning inom avtalsrätt. Produktion samt publicering av tidskriften Varningslistan. Varningslista på interneternet, samt därmed förenlig verksamhet.
FÖRETAGSPLANERING I GÖTEBORG AB
Org.nr: 556375-3200
Bolaget har till föremål för sin verksamhet -att bedriva konsultativ verksamhet inom områdena juridik och ekonomi -att bedriva köp, försäljning samt förvaltning av fast egendom samt affärsrörelse -att administrera och or ...
G.Mclachlan AB
Org.nr: 556704-0406
Bolaget ska äga och förvalta värdepapper samt fastigheter, bedriva konsultverksamhet inom restaurang- och redovisnings- branschen samt idka därmed förenlig verksamhet.
Gastronome AB
Org.nr: 556016-5861
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, projektering, inredning, profilering och reklamverksamhet inom restaurangbranschen. Vidare skall bolaget idka försäljning av restaurang- och stor- köksinventarier samt förmedling ...