Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Göteborg

MINTME AB
Org.nr: 559002-9749
Konsultverksamhet för miljökommunikation och hållbar affärsutveckling. Som externa konsulter hjälper vi företag att välja strategiskt smarta lösningar inom CSR samt rätt kommunikationskanaler.
MINY Förvaltning AB
Org.nr: 556968-5166
Företaget ska bedriva konsultverksamhet avseende fastigheter, fastighetsförmedling samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.
Miratrix AB
Org.nr: 556974-4344
Konsultverksamhet främst inom beteendevetenskapligt och juridiskt område. Kurser och utbildning samt strategiskt och operationellt arbete rörande konflikter, relationer, svåra samtal, samtal, grupputveckling, ledarskapsu ...
Mjölk Agency HB
Org.nr: 969770-1416
Företaget är en internationell musikagentur baserad i Göteborg, som sköter management och bokningar åt artister och band i musikbranschen. Vår service går ut på att representera artisterna och sköta kontakten mellan arti ...
Model Lab Gothenburg AB
Org.nr: 556747-1288
Bolaget ska bedriva foto- och makeover studio. Modellagentur samt eventverksamhet. Försäljning och förmedling av fotografiskt material företrädesvis bilder, film, smink. Äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt ...
Modellink AB
Org.nr: 556701-9822
Bolaget skall bedriva modellagentur, uthyrning av fotomodeller, modevisningar, fotografiskt material företrädesvis bilder, film, smink samt därmed förenlig verksamhet.
Moki AB
Org.nr: 556738-8425
Bolaget ska bedriva förvaltning och utveckling av hotell- och restaurangprojekt och relaterade verksamheter samt handel med värdepapper och förvaltning av fastigheter och aktier samt därmed förenlig verksamhet.
MW International AB
Org.nr: 556960-5941
Bolaget skall bedriva förvaltning och ägande av varumärken samt därmed förenlig verksamhet.
Netterfors Ord & Bild KB
Org.nr: 916843-9447
JOURNALISTIK, FOTO-, FILM-, VIDEO- OCH TV-PRODUKTION, FORMGIVNING OCH PRODUKTION AV BÖCKER, TIDNINGAR OCH ANDRA TRYCKSAKER, UTSTÄLLNINGAR, TECKNINGAR OCH ANDRA FORMER AV KONSTNÄRLIG *FORTS*
New Terms AB
Org.nr: 556986-8606
Företaget ska bedriva mjukvaruutveckling och tillhandahållande av en digital plattform som möjliggör bemanningstjänster. Företaget ska även bedriva därmed förenlig verksamhet.
Nils Fashion AB
Org.nr: 556994-7236
Aktiebolaget ska bedriva inköp och försäljning av samt handel med kläder, skor, accessoarer, väskor och skinn med agenturverksamhet inom samma område jämte därmed förenlig verksamhet.
NOVI Affärsbyrå AB
Org.nr: 556451-8479
Bolaget skall bedriva mäkleriverksamhet, förmedling av affärsrörelse och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Novogon AB
Org.nr: 556809-6613
Bolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper, konsultationer inom finansiering, IT och management samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Nuance Communications Sweden AB
Org.nr: 556619-9658
Bolaget skall marknadsföra produkter bestående av datorer samt mottaga order från svenska kunder för det holländska bolaget samt därmed förenlig verksamhet.
Nyberg Relations AB
Org.nr: 556819-0945
Bolaget ska bedriva rekalmbyråverksamhet samt marknads- föringsevent, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Ocean Group Sweden AB
Org.nr: 556818-3866
Bolaget ska bedriva försäljning av events och konferenser samt därmed förenlig verksamhet.
Ocietra Catering AB
Org.nr: 556932-0202
Aktiebolaget ska bedriva restaurang och catering, konsult- verksamhet inom restaurang och därmed förenlig verksamet.
OH senioraktiebolaget
Org.nr: 559030-3755
Aktiebolaget skall bedriva verksamhet med redovisningskonsult för ekonomitjänster, ingenjör för tekniktjänster inom äldreomsorg och seniorboende samt mark och fastighetstjänster för konsument och företag. Handel med kaff ...
Ola Rolfson et al Konsult AB
Org.nr: 556729-2783
A Aktiebolagets verksamheter är: att tillhandahålla och utföra konsulttjänster inom områdena medicin, juridik, hälso- och förvaltningsekonomi samt verksamhetsut veckling. Dessutom kommer aktiebolaget att erbjuda föreläs ...
Olov Enström Investment AB
Org.nr: 556364-6974
Bolaget skall bedriva företagsförmedling, handel med värdepapper, fastigheter och konst, samt uthyrning av lokaler och därmed förenlig verksamhet.