Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Göteborg

Ingvar Johansson Konsult AB
Org.nr: 556366-8622
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom områdena finans, ekonomi, juridik och administration samt idka därmed förenlig verksamhet. Sådan verksamhet som avses i lagen om bankrörelse eller lagen om kreditaktiebol ...
Inkata Förvaltning AB
Org.nr: 556228-4884
Bolaget skall driva försäljning av bevaknings- och säkerhetsprodukter, köp, försäljning och förvaltning av fastigheter, förvärv och försäljning av aktier, utbildningsverksamhet samt med dessa idka därmed förenlig verksam ...
Innovidis AB
Org.nr: 556568-3660
Bolagets verksamhet ska vara försäljning av utvecklingsuppdrag, licenser och patent samt annan därmed förenlig verksamhet till företrädesvis elektronikindustrin och displaytillverkare.
INSOLITA AB
Org.nr: 556897-7101
Bolaget ska utveckla, förmedla och sälja IT-tjänster och konsultation samt återförsälja datorer och datortillbehör och därmed förenlig verkamhet samt äga och förvalta värdepapper.
Intercessor AB
Org.nr: 556876-2149
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter, byggverksamhet, handel med byggvaror och inredning, konsultverksamhet inom affärssystem och processoptimering, affärsförmedling samt därmed förenlig verksamhet.
International Business & Performance Gothenburg AB
Org.nr: 556693-0508
Bolaget skall bedriva verksamhet inom konsultation och manage- mentutbildning samt artisteri inom musik, sång och dans samt därmed förenlig verksamhet.
Investigation Services Europe AB
Org.nr: 556675-1052
Bolaget skall äga och förvalta dotterbolag samt bedriva konsultverksamhet och försäljning av dotterbolagens tjänster och produkter och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också bedriva utbildnings- och föreläsningsv ...
Investment Aktiebolaget Gothia
Org.nr: 556049-7629
Bolaget ska bedriva konsulterande verksamhet inom företagsleds- ledning , ekonomiförvaltning, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Iron And Engineering IAE AB
Org.nr: 556969-1214
Aktiebolaget erbjuder kompetens inom mekanik, design och formgivning av inredningsprodukter samt juridik. Företaget designar, formger, tillverkar och säljer inredningsartiklar och hemelektronik. Prototyptillverkning är e ...
IRP Holding AB
Org.nr: 556775-4360
Bolaget skall bedriva rekrytering och uthyrning av personal inom olika yrkeskategorier, förvalta fast och'eller lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Itchycoo AB
Org.nr: 556205-9542
Bolaget skall driva konsultverksamhet i nöjes och restaurant branschen. Äga och förvalta aktier, värdepapper och fastigheter.
J Henriksson Consulting AB
Org.nr: 556941-6679
Bolaget ska bedriva försäljning av varor och tjänster inom byggsektor, fastighetsförvaltning, eventverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
J.J Affärsbyrå AB
Org.nr: 556634-4924
Bolaget skall bedriva förmedling av restaurangverksamhet, konsult inom hotell och restaurang, utlåning av kapital samt aktiehandel och därmed förenlig verksamhet.
JA Teknik och Event AB
Org.nr: 556842-4138
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom klimat, kyl och värmepumpsteknik samt eventsupport, projektledning, fastighetsskötsel och där tillhörande verksamhet.
Jakobi Sustainability AB
Org.nr: 556997-7175
Bolaget ska jobba med miljökonsekvensbeskrivningar och miljöutredningar inom exploateringsprojekt, ekologi, miljöledningssystem och annan konsultverksamhet som bidrar till hållbar utveckling och därmed förenlig verksamhe ...
Jan Koppel AB
Org.nr: 556971-4602
Bolaget skall bedriva konsultuppdrag inom brand och säkerhetsarbeten och därmed förenlig verksamhet.
Jan Winge Affärsjuridik AB
Org.nr: 556435-0717
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva juridisk och kommersiell rådgivning, förvalta fast och lös egendom samt att bedriva annan, därmed förenlig verksamhet.
Jannols Football Agency AB
Org.nr: 556636-2686
Bolaget skall bedriva marknadsföring, kontraktsförmedling och försäljning av idrottsmän ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Jansson & Norin AB
Org.nr: 556867-8485
Bolaget kommer att bedriva affärsjuridisk rådgivning.
JCL Consulting AB
Org.nr: 559033-5146
Konsultverksamhet inom event och restaurang samt handel med värdepapper.