Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Göteborg

E. Nordenfelt AB
Org.nr: 556652-2644
Bolaget skall bedriva kapitalförvaltning, konsultation inom teknik, juridik, försäljning, kundlojalitet och affärsutveckling, journalistik ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
edi solutions AB
Org.nr: 556569-5789
Bolaget har till föremål för sin verksamhet - att bedriva konsultativ verksamhet inom området juridik. - att bedriva utveckling av juridisk elektronisk information. - att äga och förvalta aktier och värdehandlingar samt ...
EFFORT Consulting AB
Org.nr: 556597-4416
Bolaget skall vara inriktat mot konsulttjänster, forskning och utbildning inom hållbarhet, strategi, förändring och verksamhetssystem, samt annan därmed förenlig verksamhet.
EH Projekt AB
Org.nr: 556875-7115
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom projektstyrning och projektplanering och därmed förenlig verksamhet. Därtill ska företaget bedriva fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel samt handel och förvaltning av v ...
Ekonomi & Juridik L Redebrandt AB
Org.nr: 556665-3001
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva ekonomisk och juridisk konsultation. Handel och förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Elmgren & Olsson AB
Org.nr: 556250-7094
Bolaget skall driva handel med livsmedel, hotell och caféverksamhet, uthyrning av rum. Säkerhet och brandskyddsarbeten, hästuppfödning samt blandat jordbruk därmed förenlig verksamhet.
EMK Holding AB
Org.nr: 556690-2499
Aktiebolaget ska äga och förvalta aktier och dotterbolagsaktier och därmed förenlig verksamhet.
Emma Green AB
Org.nr: 556981-6290
Aktiebolaget ska bedriva idrottsverksamhet, konsulting inom idrottsverksamhet, reklam-, marknadsföring- och sponsoraktiviteter i anslutning till idrott och hälsa och därmed förenlig verksamhet.
ENTEANER AB
Org.nr: 556943-9192
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, i första hand aktier och andra finansiella instrumetn, jämte annan därmed förenlig verksamhet.
Ericksson & Andersson Trading AB
Org.nr: 556225-6064
Bolaget skall bedriva handel med produkter inom huvudsakligen bil- och marinbranschen avseende såväl import som export samt därmed förenlig verksamhet.
Erik Haglund Konsult AB
Org.nr: 556834-7024
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet med inriktning på ekonomi och juridik samt utföra bokföringstjänster och bedriva förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Eriksson & Ekman AB
Org.nr: 556435-2986
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende forskning, utveckling och marknadsföring inom läkemedelsområdet och härtill angränsande fält samt utbildning och förlagsverksamhet inom samma områden. Härutöver kommer bol ...
Ernström Technology AB
Org.nr: 556964-5384
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.
ERRUMA AB
Org.nr: 556944-3822
Företaget ska bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom management, ekonomi, juridik och teknologi samt därmed förenlig verksamhet. Företaget ska också bedriva värdepappershandel, dock inte i den omfattning som krä ...
ESN Partner AB
Org.nr: 556938-3465
Bolaget ska bedriva konsult- och byggtjänster inom inredningsbranschen samt eventverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Ess Hotell AB
Org.nr: 556710-8047
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva hotell- och restaurangverksamhet samt bedriva konsultverksamhet inom nämnda områden samt äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Evacuare AB
Org.nr: 556725-1300
Bolaget ska utföra applicering och konsulttjänster inom brand, utrymning, säkerhet, bygg, tillgänglighet samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Event partner Göteborg HB
Org.nr: 969773-1413
Vi kommer att projektleda och effektivisera eventplanering för våra kunder med it-baserade verktyg och vårt eget kunnande.
EventLabbet AB
Org.nr: 559008-2219
Bolaget ska genomföra och vara konsulter för aktiviteter, företagsevent, fester, konferenser och kickoffer. Gruppresor inom och utomlands. Reklam och marknadsföring. Bedriva handel på nätet av event. EventLabbet har även ...
Eventy Sverige AB
Org.nr: 556840-8321
Bolaget kommer rikta in sig på kreativa aktiviteter, kundträffar, event och mötesupplevelser för företag och privatpersoner samt därmed förenlig verksamhet.