Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

AB Solvut

"Aktiebolaget ska erbjuda konsultverksamhet inom socialt arbete, främst riktat till socialtjänster. Detta omfattar bland annat att bistå med verksamhetsutveckling (såsom hur en socialförvaltning kan organisera sig för att trygga kontinuitet och kompetens bland socialsekreterare) och utbildning och handledning inom exempelvis området utredning av barn och unga, men företaget kommer också att erbjuda handläggning i enskilda ärenden (d.v.s. att genomföra enstaka utredningar eller behandlingsuppdrag riktat till vissa sepcifika klienter) samt ta sig an bemanningsuppdrag där personal från företaget under en begränsad period hyrs ut till en socialtjänst eller dylikt i en roll med liknade arbetsuppgifter och omfattning som om personen varit direkt anställd av anlitande arbetsplats. De exempel på aktiviteter ovan har varit relaterade till kommunala verksamheter, men företaget kommer på samma sätt att rikta sig gentemot privata HVB, statliga verksamheter och andra uppdragsgivare med myndighetsutövning, utredning eller behandling inom socialt arbete."
Finns i branscher på Wedoo: Ekonomi - Juridik - Konsult - Verksamhetsutveckling
Org.nr: 559021-8789
Företagsform: Aktiebolag