Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Göteborg

24-7 Ekonomi HB
Org.nr: 969714-9624
Konsultationer inom ekonomi och administration.
3Way AB
Org.nr: 556968-4417
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva verksamhet inom nedan nämnda områden: Konsultverksamhet och utbildning inom logistik, transport, stadsplanering, hållbar utveckling, arkitektur och inredning, samt därmed förenlig ...
4Relations Communication HB
Org.nr: 969721-3982
Konsultverksamhet inom marknads-kommunikation, försäljning, ekonomi samt affärsutveckling med särskilt fokus på kundrelationer och kundutveckling inom handels- och tjänsteverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
6D Sustainability AB
Org.nr: 556931-4007
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom området hållbar utveckling samt därmed förenlig verksamhet. Med hållbar utveckling menas här t.ex. miljö, hälsa & säkerhet, produktsäkerhet, kvalite ...
8082 Ekonomi AB
Org.nr: 556797-2293
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva verksamhet genom ekonomisk rådgivning, främst inom redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
A o L Albinsson Konsult AB
Org.nr: 556914-9437
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT och ekonomi.
A+A Communication AB
Org.nr: 556332-2014
Bolaget ska driva designbyråverksamhet avseende marknadsföring, internet, multimedia och utställningar inom reklam och IT-branschen och därmed förenlig verksamhet.
A. Ekström Konsult AB
Org.nr: 556417-6740
Bolaget ska bedriva handel med värdepapper, konst och antikviteter, köpa och sälja fastigheter, medicinsk konsultation, utveckla heminredningsartiklar samt utföra bokföring och administrativa tjänster ävensom idka därmed ...
A.M.A Sports Agency AB
Org.nr: 556679-2627
Aktiebolagets verksamhet ska vara spelareagentur, spelarförmedling, marknadsföring, försäljning av idrottsutrustning, utbildning sam event. Därtill handel med värdepapper.
AB Bemanningskontoret RT i Sverige
Org.nr: 556979-2368
Bolagets verksamhet ska bestå av bemanningsverksamhet inom ekonomi, administration, industri och logistik och därmed förenlig verksamhet.
AB CE Martin Andersson
Org.nr: 556690-8231
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende företags organisation, information inklusive ekonomi, IT och administrativa system, utveckling av och handel med uppdrag och bolag inom kommunikation, affärsutveckling och ...
AB Decoctor
Org.nr: 556907-2993
Föremålet för företagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom organisationsutveckling och redovisning samt äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
AB Elam & Hermele
Org.nr: 556869-0563
Bolaget ska bedriva skriveri-, föredrags- och konsultverksamhet inom områdena kultur, ekonomi och miljö.
AB Gothenburg European Office
Org.nr: 556131-3114
Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att skapa ett mervärde för Göteborgs Stads invånare, forskningsinstitut och näringsliv, samt bidra till visionen om en bärkraftig stad med konkurrenskraft och hållbar utvec ...
AB Karlaverken
Org.nr: 556171-8544
Bolaget ska bedriva handel med värdehandlingar och fastigheter, bedriva export och import med varor inom marinelektronik- branschen, bedriva konsultverksamhet inom företags- administrationens område, bedriva utbildning o ...
AB Solvut
Org.nr: 559021-8789
Aktiebolaget ska erbjuda konsultverksamhet inom socialt arbete, främst riktat till socialtjänster. Detta omfattar bland annat att bistå med verksamhetsutveckling (såsom hur en socialförvaltning kan organisera sig för att ...
AB Templar Events
Org.nr: 556530-4507
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom mediaområdet samt projektleda och sälja arrangemang och events och därmed förenlig verksamhet.
Abildx2 AB
Org.nr: 556908-1952
Bolaget skall bedriva utbildningsverksamhet samt konsultationer inom marknadsföring, ekonomi, ledarskap, företagsutveckling och försäljningsteknik och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Account Balance Nordic AB
Org.nr: 556904-4018
Bolaget skall bedriva utveckling samt försäljning och licensiering av IT-system och dataprogram inom områdena ekonomi, bokföring, redovisning och revision.
Acqua Limone Trading AB
Org.nr: 556339-6158
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper såsom varumärken och rättigheter, därtill bedriva tillverkning samt detalj- och grosshandel med konfektionsvaror, kosmetika, bagerivaror, glasögon och accessoarer ävensom idka d ...